(U bent niet aangemeld)

U kunt een Saldoverzekering nemen voor uw zichtrekening. In geval van overlijden ten gevolge van een ongeval ontvangt uw gezin een vergoeding die berekend wordt op basis van het saldo van de verzekerde rekening* op de dag vóór het ongeval met een minimum van 1.250€**. Deze vergoeding compenseert een eventueel negatief saldo. 

* Met uitzondering van de Jongerenrekening, waarbij de Saldoverzekering de begunstigde een vergoeding van 2.500€ uitbetaalt.
** Eventueel zal de vergoeding worden gedeeld door het aantal cotitularissen van de verzekerde rekening.