(U bent niet aangemeld)

U gebruikt uw Kasfaciliteit zodra uw zichtrekening onder nul gaat. Tot -500€ kunt u uw normale verrichtingen in alle vrijheid uitvoeren (betalingen, afhalingen, stortingen,…). Eens dat bedrag overschreden, zijn er geen debetverrichtingen meer mogelijk.