(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 22/05/2017. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

 

Kasfaciliteit

Een beetje rek op uw zichtrekening 

Geïnteresseerd?

De ene maand is de andere niet. Daarom is het soms handig als u onder nul kunt gaan op uw zichtrekening. Als u bijvoorbeeld op het einde van de maand krap zit, voor onvoorziene uitgaven komt te staan of wilt vermijden dat een domiciliëring wordt ingehouden.

Sterke punten:

  • Makkelijk te gebruiken via uw zichtrekening
  • U betaalt enkel interesten op de opgenomen bedragen
  • Geruststellend: u hebt extra ademruimte bij het beheren van uw budget

De Kasfaciliteit in detail:

Dankzij de Kasfaciliteit kunt u tot -500€ gaan op uw zichtrekening. U kunt er een beroep op doen wanneer u onverwacht met extra uitgaven wordt geconfronteerd.

U wilt nog lager gaan dan -500€? De toegestane debetstand op uw zichtrekening is beperkt tot dit bedrag. U wenst een hogere kredietopening? Er bestaan nog andere oplossingen:

  • Postbudget, een geldreserve tot 5.000€ gekoppeld aan een betaalkaart
  • bpost bank MasterCard, een internationale kredietkaart met een kredietopening tot 5.000€.

 

  • Als u uw Kasfaciliteit gebruikt, krijgt u een negatief saldo. Om dat aan te zuiveren, dient u gewoon geld op uw zichtrekening te storten.
  • De Kasfaciliteit is er om u te helpen, niet om u in de problemen te brengen. Dat is de reden waarom uw zichtrekening minstens eenmaal per drie maanden weer positief moet staan.
  • Een goede raad: maak het u makkelijk en laat uw loon domiciliëren op uw zichtrekening.

U gebruikt uw Kasfaciliteit zodra uw zichtrekening onder nul gaat. Tot -500€ kunt u uw normale verrichtingen in alle vrijheid uitvoeren (betalingen, afhalingen, stortingen,…). Eens dat bedrag overschreden, zijn er geen debetverrichtingen meer mogelijk.

Het is heel makkelijk om aan de weet te komen hoe het met uw Kredietfaciliteit gesteld is. Het enige wat u moet doen, is het saldo van uw zichtrekening opvragen. Dat kan op verschillende manieren: via ‘Saldo raadplegen' op een geldautomaat, via PCbanking, via PHONEbanking  of aan het loket van uw postkantoor.

U kunt een Saldoverzekering nemen voor uw zichtrekening. In geval van overlijden ten gevolge van een ongeval ontvangt uw gezin een vergoeding die berekend wordt op basis van het saldo van de verzekerde rekening* op de dag vóór het ongeval met een minimum van 1.250€**. Deze vergoeding compenseert een eventueel negatief saldo. 

* Met uitzondering van de Jongerenrekening, waarbij de Saldoverzekering de begunstigde een vergoeding van 2.500€ uitbetaalt.
** Eventueel zal de vergoeding worden gedeeld door het aantal cotitularissen van de verzekerde rekening. 

Representatief voorbeeld:

Kredietvorm: kredietopening in de vorm van een geoorloofde debetstand op een rekening terugbetaalbaar binnen een maximumtermijn van drie maanden in de zin van artikel 1, 12ter van de wet van 12 juin 1991 op het consumentenkrediet. Toegestaan bedrag: 500€. Jaarlijks kostenpercentage (JKP): 10,50% op 01/11/2016 (variabele debetrente: 10,50%). Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door bpost bank, kredietgever, en van de ondertekening van uw kredietcontract.

Onder de hierboven beschreven voorwaarden, bedraagt het verschuldigde totaalbedrag voor een geldopname van 150€ gedurende 20 dagen 150,82€.

Alternatief product:

Geldreserve Postbudget

Nuttige info en diensten:

Rentevoeten
Tarieven
Bijzondere voorwaarden

 

 

Saldoverzekering - Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel).bpost bank NV, erkend onder FSMA-nr. 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance.

 

Afdrukken