(U bent niet aangemeld)

Dematerialisatie van effecten

Algemene principes

Op 23 december 2005 werd de wet over de afschaffing van de effecten aan toonder gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De voornaamste doelstelling van de hervorming is de afschaffing van de anonimiteit die volgt uit de effecten aan toonder.

Tijdstabel

Op onderstaande tijdstabel geven we een overzicht van de belangrijke data in verband met de dematerialisatie van effecten*.  


2
0
0
 7 


GROENE PERIODE

Laatste materiële levering van Belgische en buitenlandse effecten aan toonder. Laatste uitgifte van effecten aan toonder.

2
0
0
8
-
2
0
1
3
ORANJE PERIODE


Ten laatste tegen 31/12/2013 moeten alle Belgische effecten neergelegd zijn in een effectendepot.

                 2014


2
0
1
5


RODE PERIODE

Alle Belgische effecten aan toonder worden verkocht.

BELANGRIJKE OPMERKING

De praktische uitwerking voor de producten van bpost bank (Bevek, Staatsbon, Kasbon) die in aanmerking komen voor dematerialisatie zal binnenkort worden meegedeeld. Dit document heeft als doel om het wettelijk kader toe te lichten.

*Onder voorbehoud van aanpassing van de wet.

Goed om te weten

De onderstaande termen helpen u om de uitleg bij de verschillende periodes beter te begrijpen.

Een effect aan toonder is een “papieren” effect of een effect op een effectenrekening dat materieel kan worden geleverd. Voorbeeld: Kasbons of Staatsbons op een effectenrekening of in een kluis.

Een gedematerialiseerd effect is een effect op een effectenrekening dat niet opvraagbaar is onder materiële vorm. Voorbeeld: een niet materieel leverbaar effect op een effectenrekening.

Een effect op naam is een effect ingeschreven in de registers van de uitgever dat niet opvraagbaar is onder materiële vorm. Voorbeeld: aandelen op uw naam ingeschreven in de registers van een bedrijf. 

Tot 1 januari 2008: GROENE PERIODE

In deze periode laatste materiële levering van effecten aan toonder in België en laatste uitgiften van Belgische effecten aan toonder.

ONS ADVIES
Open nu al uw effectendepot

Na 1 januari 2008: START ORANJE PERIODE

A. Nieuwe beleggingen

Vanaf 1 januari 2008 zijn nieuwe beleggingen altijd op rekening. Vanaf dan kunnen Belgische vennootschappen en banken - evenals de Belgische overheid - enkel nog gedematerialiseerde beleggingen of beleggingen op naam uitgeven. Met andere woorden: Belgische kasbons, obligaties of aandelen zal je vanaf dan enkel nog kopen via een effectendepot. Bewaren in een kluis en in stilte doorschuiven naar het nageslacht is er niet meer bij.

B. Bestaande effecten (uitgegeven voor 1 januari 2008)

Bestaande 'papieren' beleggingen worden vanaf 2008 gedematerialiseerd.
Voor bestaande papieren effecten van Belgische emittenten die werden uitgegeven voor 2008 is een overgangsregeling voorzien. Ze moeten uiterlijk op 31 december 2013 omgezet zijn in gedematerialiseerde effecten. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Voor effecten die voor 1 januari 2008 al op een effectendepot werden geboekt, gebeurt het omzetten automatisch op die datum.

2. Toondereffecten die thuis of in een kluis worden bewaard, moeten worden ingeschreven op een effectendepot om het omzetten aan te vragen.

ONS ADVIES
Wacht niet tot het te laat is. Deponeer uw effecten zo snel mogelijk op een Effectendepot. 

Vanaf 1 januari 2015: START RODE PERIODE

Wat gebeurt er als uw effecten na 1 januari 2015 nog niet zijn gedematerialiseerd?

De Belgische papieren effecten die op 1 januari 2015 nog niet op een rekening werden gedeponeerd, worden verkocht door de uitgever van de belegging. Het betreft hier aandelen, obligaties, kasbons, enz. waarvan de eigenaar nog niet bekend is. De opbrengst van de verkoop -na afhouden van de kosten- wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Beleggers die later nog met hun papieren effecten boven water komen, kunnen hun opbrengst daar opvragen.

Een administratieve geldboete van 10 procent per begonnen jaar zal worden ingehouden. Dit betekent dat de effecten na 2025 al hun waarde hebben verloren.