(U bent niet aangemeld)

MiFID: Een betere bescherming voor beleggers

MiFID - Wat is dat?

Vanaf 1 november 2007 voeren de lidstaten van de Europese Unie de richtlijn in betreffende de Markten voor Financiële Instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive), beter gekend onder de afkorting ‘MiFID'. Het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 en 3 juni 2007 zet deze richtlijn om in het Belgisch recht.

Het doel van MiFID is belangrijk voor u

Concreet gezien heeft de richtlijn MiFID een betere bescherming van de klant tot doel, dankzij maatregelen wat betreft transparantie en informatie naar de klanten toe. Zij biedt ons de gelegenheid om u een nog betere service aan te bieden en nog beter aan uw behoeften te beantwoorden.

Wat zijn de gevolgen van MiFID?

 • Betere bescherming van de klant
  bpost bank zal u nog steeds duidelijke informatie geven over beleggingsproducten, op een transparante manier met duidelijke vermelding van het risiconiveau. bpost bank beschouwt al haar klanten als niet-professionele klanten. Dat betekent dat ze het hoogste beschermingsniveau zullen genieten. 
 • Opstellen beleggersprofiel
  De klanten van bpost bank die op financiële instrumenten wensen in te tekenen, zullen eerst hun beleggersprofiel bepalen aan de hand van een vragenlijst. Op basis van het beleggersprofiel, kunnen wij u geschikte producten voorstellen die aan uw behoeften beantwoorden. 
 • Investering op maat
  bpost bank zal rekening houden met uw beleggersprofiel, dit zowel voor de voorstellen naar u als voor uw vraag naar beleggingsproducten. Dit betekent dat de producten die u zullen worden voorgesteld, geen hoger risiconiveau hebben dan deze toegestaan door uw profiel.
 • Bijzondere Voorwaarden
  Onze nieuwe bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten gelden vanaf 1 november 2007. Dat document verwijst naar ons orderuitvoeringsbeleid en naar de samenvatting van ons beleid inzake belangenconflicten. Deze documenten worden u op eenvoudig verzoek overhandigd in het postkantoor. Zij zijn hieronder beschikbaar.
   

Documenten