(U bent niet aangemeld)

Huurwaarborg

Voor het storten van een huurwaarborg is de spaarrekening ideaal. Uw geld is er veilig en het brengt u bovendien nog iets op.

Een eigenaar die zijn goed verhuurt, kan aan de huurder vragen om een huurwaarborg te betalen.

Waarom?

Om eventuele door de huurder aangerichte schade te dekken.

Hoe werkt het?

De huurder opent een spaarrekening op zijn naam. Het bedrag van de huurwaarborg wordt op die rekening geblokkeerd. Dat bedrag moet in een keer gestort worden en mag niet hoger zijn dan twee maanden huur. Op het einde van het huurcontract wordt het geld met instemming van de eigenaar teruggegeven.

Wij zorgen gratis voor alle formaliteiten: openen van de rekening en opstellen van de overeenkomst in het kader van een huurcontract tussen huurder(s) en verhuurder(s).

Sterke punten:

  • 100% gratis
  • De rekening staat op uw naam
  • Het gestorte geld brengt iets op
  • Het bedrag van de huurwaarborg wordt in onderlinge overeenstemming vrijgegeven

De huurwaarborg in detail:

  • De rekening blijft geblokkeerd tot het einde van het huurcontract
  • Maximaal twee maanden huur
  • Basisrente en getrouwheidspremie