(U bent niet aangemeld)

De depositobescherming

 

Krachtens de Belgische wetgeving genieten alle zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en levensverzekeringen tak 21 bij bpost bank een depositobescherming van 100.000 euro per persoon.
Daarnaast genieten financiële instrumenten (andere dan kasbons) een andere beschermingsregeling ten belope van 20.000 euro per persoon.

Voor meer info: http://fondsdegarantie.belgium.be/nl.

Informatiefiche voor de depositobescherming

 

ritmo