(U bent niet aangemeld)

Investeren: genieten van het potentieel van de beurs

U mikt op een hoog rendement en neemt er dan ook bij dat het niet gewaarborgd is. Van uw kapitaal  wilt u echter zeker zijn dat u het op de vervaldag terugkrijgt. Met de volgende investeringen profiteert u van het potentieel van de beurs zonder dat u er zich mee moet bezighouden. En zonder dat u torenhoge bedragen moet investeren.

BEVEK: POST-FIX FUND

  • Om van het potentieel van de beurs te profiteren
  • Oorspronkelijk kapitaal 100% beschermd op vervaldag
  • Verschillende formules in de loop van het jaar
  • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot
  • Vanaf 500€

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie «financiële instrumenten en liquide middelen».

Meer info

TAK 23: POST OPTIMA INVEST

  • Om van het potentieel van de beurs te profiteren
  • Nettokapitaal 100% beschermd op vervaldag
  • Verschillende formules in de loop van het jaar
  • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden
  • Vanaf 1.000€

Type investering: Tak 23. Individuele levensverzekering van AG Insurance.

Meer info

Afdrukken