(U bent niet aangemeld)

Enkele veiligheidstips:

  • de mobiele PIN is persoonlijk en vertrouwelijk. Bezorg hem nooit aan derden en noteer hem nergens op een duurzame drager.
  • Bij gebruik van de applicatie voert u uw PIN steeds discreet in. Zorg ervoor dat niemand uw PIN kan zien.
  • Laat uw mobiel toestel waarop de applicatie is ge├»nstalleerd niet onbeheerd achter
  • Respecteer de systeembeveiligingen die in uw mobiel toestel zijn ingebouwd en schakel deze niet uit
  • Hebt u iets verdacht opgemerkt, sluit dan meteen uw sessie af
  • Laat uw applicatie blokkeren via Cardstop op het nummer 070/344344 bij verlies of diefstal van uw mobiel toestel waarop de applicatie werd ge├»nstalleerd of als u een vermoeden hebt van risico tot misbruik van uw mobiele applicatie.