(U bent niet aangemeld)

 
OnderOns, de e-Newsletter van Bank van De Post
 

Kunt u uit een veiligheidsreserve putten?


Een verwarmingsketel die het hartje winter begeeft, ontslag, achterstallige belastingen, een ongeval of een ziekte... Een veiligheidsreserve is handig als er zoiets gebeurt.

In het ideale geval vertegenwoordigt zo'n reserve driemaal het netto-inkomen van de familie. 

Een veiligheidsreserve

Een goede raad? Zet regelmatig en in functie van uw mogelijkheden een klein bedrag opzij. Dat gaat makkelijk en gratis via Automatisch Sparen.

- De doorlopende opdracht: op een vast tijdstip schrijft u automatisch een vast bedrag over.
- De automatische overschrijving: die verlaagt het saldo van uw zichtrekening tot een afgesproken bedrag en schrijft het overschot automatisch over naar uw Spaarrekening

Meer info over Automatisch Sparen

Bij bpost bank kunt u kiezen uit twee spaarrekeningen*:

- een klassieke spaarrekening met verrichtingen aan het loket;
- een
online spaarrekening die u via PCbanking zelf kunt openen en beheren

*Gereglementeerde spaarrekeningen. Klassieke spaarrekening: basisrente 0,75% en getrouwheidspremie 0,25% (geldig op 14/12/2012). Online spaarrekening: basisrente 0,50% en getrouwheidspremie 1,50% (geldig tem 1 februari). De algemene voorwaarden voor deze twee producten zijn online beschikbaar op bpostbank.be en in alle postkantoren. Jaarlijkse interesten vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.880€ voor het inkomstenjaar 2013. Boven dit bedrag wordt een heffing van 15% ingehouden. Deze vrijstelling geldt per jaar en per belastingplichtige

 
  

Afdrukken