(U bent niet aangemeld)

OnderOns, de e-Newsletter van Bank van De Post
 

Slim beleggen met bpost bank!

Een gewaarborgd rendement en een mogelijke winstdeling3? Kies al naargelang uw situatie voor Post Optima BEST1, Post Optima JUNIOR1 of Post Optima PENSION1.

Troeven:

  • nettokapitaal2 gewaarborgd op vervaldag
  • gewaarborgde rente van 2,00% en 2,50% (op 01/08/2012) + een mogelijke winstdeling3
  • geen roerende voorheffing op vervaldag (noch in geval van afkoop na 8 jaar en 1 dag)
  • vrije keuze van de begunstigde in geval van overlijden

Meer info over Post Optima BEST

Meer info over Post Optima JUNIOR

Meer info over Post Optima PENSION

U wilt een volledig overzicht van onze beleggingsproducten hebben en nagaan welke formule voor u het meest geschikt is? Beantwoord dan hier enkele vragen!
 

Button-vorige-wit

1 Post Optima BEST, Post Optima JUNIOR en Post Optima PENSION zijn individuele levensverzekeringen (Tak 21) van AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849) en worden u aangeboden via de distributiekanalen van bpost, NV van publiek recht. bpost bank NV, erkend onder FSMA-nr. 016.290A, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance NV. Raadpleeg de 'Financiële Infofiches Levensverzekering' met de kenmerken van deze producten. Ze zijn beschikbaar in alle postkantoren en op www.bpostbank.be.

2 Nettokapitaal = kapitaal exclusief taksen en instapkosten.

3 Een winstdeling kan jaarlijks toegekend worden. Ze varieert in functie van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van AG Insurance Belgium en wordt bepaald overeenkomstig de regels van het winstdelingsplan.

 

Afdrukken