(U bent niet aangemeld)

OnderOns, de e-Newsletter van Bank van De Post
 

Een belegging die op koers blijft


Wat verwacht u van een goede belegging? Dat ze goed opbrengt, dat spreekt voor zich. Maar ook dat uw geld beschermd is. Een onmogelijke combinatie in deze crisistijden? Helemaal niet. Het bewijs: Post Optima BEST.

Sinds de lancering in 2005 heeft Post Optima BEST altijd een van de beste resultaten van de markt neergezet. Zo loopt het gemiddelde jaarlijkse rendement over de laatste 5 jaar op tot 3,80%*!

Met deze beleggingsverzekering hebt u op vervaldag de garantie:

  • dat u een minimumrendement1 krijgt, vermeerderd met mogelijke winstdelingen2;
  • dat u uw kapitaal terugkrijgt3, wat er ook gebeurt.

Voornaamste kenmerken:

  • Geen roerende voorheffing op vervaldag
  • Looptijd: van 8 jaar en één dag tot 15 jaar
  • Levensverzekering van Tak 21
  • U belegt minimaal 1.000€

Intekenen kan in uw postkantoor op eender welk moment van het jaar.

 

 

* Globaal brutorendement op de nettostortingen (=premie exclusief taks en instapkosten). De rendementen uit het verleden vormen geen garantie noch een beperking voor de toekomst. Raadpleeg de “Financiële Infofiche Levensverzekeringen” met de kenmerken van Post Optima BEST. Ze is hier beschikbaar en in alle postkantoren. Post Optima BEST is een individuele levensverzekering (Tak 21) van AG Insurance NV en wordt u aangeboden via de distributiekanalen van bpost, NV van publiek recht, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr. 25.275cA-cB. bpost bank NV treedt op als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel), verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0079 om de Tak 21 "Levensverzekeringen" te beoefenen (KB 4.7.79 - BS 14.7.79).
1 Wilt u de huidige rentevoet kennen, raadpleeg dan hier of in uw postkantoor de “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
2 Een winstdeling kan jaarlijks toegekend worden. Ze varieert in functie van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van AG Insurance en wordt bepaald overeenkomstig de regels van het Winstdelingsplan.
3 Exclusief kosten en taksen.

 

Afdrukken