(U bent niet aangemeld)

OnderOns, de e-Newsletter van Bank van De Post
 

Ons aanbod evolueert met de tijd en in functie van uw behoeften


Uw behoeften en gewoonten veranderen? De tools en diensten die wij u bieden, evolueren mee. Ons doel? Het u zo makkelijk mogelijk maken.

Zo kunt u via onze online aanvraagpagina voortaan:
 • rechtstreeks tal van producten aanvragen
 • allerlei simulaties maken
 • zonder uit uw luie stoel te komen
 • de klok rond!

Momenteel kunt u het volgende aanvragen:

 • een bpost bank MasterCard1, een kredietkaart die u kunt personaliseren en die goed van pas zal komen, zowel in België als in het buitenland en op internet. Ze is ook erg handig om onvoorziene uitgaven het hoofd te bieden. Het eerste jaar is de bijdrage bovendien gratis2. Online aanvragen

   
 • Post Optima PENSION3, een pensioenspaarverzekering met gewaarborgde rentevoet4 waarmee u op uw eigen ritme voor een beter pensioen kunt sparen terwijl u op de koop toe elk jaar een fiscaal voordeel kunt genieten. Online aanvragen
   
   
 • Post Optima JUNIOR3, een levensverzekering met gewaarborgde rentevoet waarmee u op uw eigen ritme kunt sparen voor uw (klein)kinderen. Online aanvragen
   
   
 • een Uitvaartverzekering5 waarmee u uw familie in geval van overlijden heel wat kopzorgen en kosten kunt besparen. Alles wordt geregeld en georganiseerd zoals u het wenst. Online aanvragen
                      
   
 • een Lening op Afbetaling6, een financieringsformule op maat van uw mogelijkheden en behoeften. U weet meteen hoeveel en hoelang u zult moeten terugbetalen. Online aanvragen
   
   
 • POSTBUDGET7, een permanente geldreserve waarmee u onvoorziene omstandigheden het hoofd kunt bieden. Online aanvragen
   
   
 • een abonnement op PCbanking, de internetbank die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 open is. Online aanvragen
   

Binnenkort zullen er nog andere producten beschikbaar zijn. We houden u op de hoogte.

 

 

 

 

* Let op, geld lenen kost ook geld.

1 De kredietopening ‘Gespreid betalen' wordt toegestaan onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door International Card Services, BV (kaartuitgever) met maatschappelijke zetel op het adres Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 33200596 en met Belgisch bijkantoor op het adres Culliganlaan 2/F, Park Lane, 1831 Diegem, België, ondernemingsnummer 0816.788.597, waarbij bpost bank NV optreedt als kredietmakelaar. Dankzij deze kredietopening betaalt u elke maand minstens 5% van het openstaande saldo met een minimum van 25€. bpost bank NV commercialiseert de kaart bpost bank MasterCard via bpost, NV van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), haar verdeler en kredietmakelaar.
2 Gratis: geen jaarlijkse bijdrage het 1ste jaar (in plaats van 17,50€ voor de hoofdkaart en 10€ voor een extra MasterCard); exclusief kosten voor geldopnames bij de bij MasterCard aangesloten banken en/of geldautomaten; aanbieding geldig voor alle nieuwe aanvragen van een bpost bank MasterCard en onder voorbehoud van aanvaarding door International Card Services (uitgever van de kaart).
3 Post Optima PENSION en Post Optima JUNIOR zijn individuele levensverzekeringen (Tak 21) van AG Insurance NV en worden u aangeboden via de distributiekanalen van bpost, NV van publiek recht, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr. 25.275cA-cB. bpost bank NV, erkend onder FSMA-nr. 16.290A, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel), verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0079 om de Tak 21 “Levensverzekeringen” te beoefenen (KB 4.7.79 - BS 14.7.79). De ”Financiële Informatiefiches Levensverzekeringen” met de kenmerken van deze producten zijn beschikbaar in alle postkantoren en op www.bpostbank.be.
4 Exclusief kosten en taksen.
5 De Uitvaartverzekering bpost bank wordt gecommercialiseerd door bpost bank, NV naar Belgisch recht (Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel), verzekeringsagent ( FSMA-nr. 016290 A), en Agallis, NV naar Belgisch recht (Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, BTW BE403.295.712, RPR Brussel), verzekeringsmakelaar ( FSMA-nr. 22.061 A) voor Ardanta, onderdeel van de verzekeringsmaatschappij ASR Levensverzekering NV.
6 Kredietvorm: Lening op Afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door bpost bank, kredietgever.
7 Kredietvorm: kredietopening met kaart. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV (Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316), kredietgever. bpost bank treedt op als kredietmakelaar. Voor een kredietopening van een bedrag tussen 1.250€ en 5.000€, bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) per 01/12/2011 14% (debetrente: 11,32%, maandelijkse kosten kaart: 0,20%). Maandelijkse terugbetaling via variabele bedragen (minimum 5% van het verschuldigde saldo). De rentevoeten voor de andere schijven kunt u raadplagen in uw postkantoor of op www.bpostbank.be.

 

Afdrukken