(U bent niet aangemeld)

U houdt niet van risico's? Dan zit u goed bij bpost bank.

U wilt zonder zorgen sparen en beleggen? Wees gerust. Bij bpost bank is uw kapitaal 100% beschermd*. En dit,omdat uw geld meer verdient dan dure beloften.

Om dit nog meer kracht bij te zetten is er nu een uitzonderlijk aanbod op onze Online Spaarrekening waar u deze zomer van kan genieten:

Getrouwheidspremie


Opent u nu een Online Spaarrekening dan profiteert u gedurende 1 jaar van een getrouwheidspremie van 1,25% op alle bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan.
Dit is een van de beste rentevoeten op de markt!

Meer info over de Online Spaarrekening

Open hier uw Online Spaarrekening

*Exclusief kosten en eventuele taksen en onder voorbehoud van de risico's eigen aan elk product zoals beschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden van de betreffende prooducten. Sommige beleggingen waarborgen het nettokapitaal op elk moment (bv tak 21), andere beschermen het op de vervaldatum (bv.Instellingen voor Collectieve Beleggingen).

Rentevoeten geldig op 18/06/2013. De basisrentevoet kan op elk moment veranderen, de getrouwheidspremie kan dat na een jaar. Alle rentevoetwijzigingen worden via de rekeningafschriften meegedeeld. De jaarlijkse interesten van de spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.880 € (inkomstenjaar 2013). Boven dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% geheven. bpost bank nv naar Belgisch recht, Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, BIC BPOTBEB1, IBAN BE49 0000 0007 5071. bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), is agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank nv.

Gereglementeerde spaarrekening. Document met essentiële spaardersinformatie beschikbaar in de postkantoren en op www.bpostbank.be