(U bent niet aangemeld)

Hervorming van reglementering op spaarrekening:

18/09/2013 – Wijziging van de reglementering rond de uitbetaling van de getrouwheidspremie.

Op 1 oktober wijzigen de regels voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie. Deze blijft, zoals voorheen, verworven na 12 maanden, maar de uitbetaling ervan gebeurt vanaf 01/10/2013 4 keer per jaar. De betaaldata voor de getrouwheidspremie zijn de volgende: 01/01 – 01/04 – 01/07 – 01/10.
Een voorbeeld: U stort op 01/09/2013 1000€ op uw spaarrekening. U heeft de rente op dit bedrag verworven op 01/09/2014. De uitbetaling ervan gebeurt op 01/10/2014.

Voor meer info over deze wijziging kan u de nieuwe bijzondere voorwaarden voor de Spaarrekening en de Online Spaarrekening raadplegen. Deze zijn van toepassing op 01/10/2013.

Type investering: gereglementeerde spaarrekening.
bpost bank, NV naar Belgisch recht.