(U bent niet aangemeld)

Fiscaal aftrekbare kinderopvang

Terwijl voor uw kinderen een eindeloze zomer voor de deur staat, moet u met uw eigen vakantiedagen toch iets zuiniger omspringen. Op zoek naar praktische oplossingen dus! Het ruime aanbod aan buitenschoolse kinderopvang helpt u uit de nood, maar echt goedkoop zijn die speelpleinen en vakantiekampen niet ... Gelukkig kunt u de meeste kosten fiscaal aftrekken.

 Wanneer komen de kosten in aanmerking?

  • Als uw kinderen jonger zijn dan 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware handicap).
  • Als u uw kinderen fiscaal ten laste hebt.
  • Als de opvang plaatsvindt buiten de normale schooluren. Kampen en speelpleinwerking tijdens de grote vakantie vallen hier dus onder.
  • Als de opvangplaatsen erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn door de overheid of Kind & Gezin. Activiteiten georganiseerd door scholen komen niet in aanmerking.
  • Als u over de nodige attesten van de initiatiefnemers van de opvang beschikt. Die bewijzen dat aan alle voorwaarden voor de belastingaftrek is voldaan.

Hoeveel bedraagt het aftrekbare bedrag?

Het maximaal aftrekbare bedrag mag niet hoger zijn dan 11,20 euro per opvangdag en per kind. Ook voor een halve dag hebt u recht op dat bedrag. Liggen de kosten lager dan dit maximumbedrag, dan mag u enkel het werkelijk betaalde bedrag inbrengen. Opgelet: het gaat enkel om inschrijvingsgeld, niet om lidgelden.

Hoe brengt u deze kosten in?

Aan het eind van de vakantie kunt u alle aftrekbare bedragen optellen en invullen in vak 1384 van uw belastingaangifte. In de praktijk krijgt u ongeveer de helft – of iets minder – van dat bedrag terugbetaald. Zo blijft de opvang van uw kinderen tijdens de vakantieperiode toch betaalbaar!