(U bent niet aangemeld)

Uw rekeninguittreksels in een nieuw kleedje

25/04/2012 - Uw rekeninguittreksels zijn volledig vernieuwd. Niet alleen uiterlijk, maar ook de inhoud is gewijzigd.
De informatie die u er nu op terugvindt, is niet alleen uitgebreider, maar ook verwerkt in real time. Een maximum aan informatie vindt u nu terug op de uittreksels zelf. Er worden enkel nog bijlagen bijgevoegd als deze echt nodig zijn.

Hieronder een overzicht van de vernieuwingen voor de meest courante verrichtingen.

De hoofding 

In de hoofding zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

 1. De vermelding ‘zichtrekening' is vervangen door de naam van de rekening zelf. (bv. Rekening@bpostbank)
 2. Het rekeningnummer staat enkel nog vermeld in de IBAN-structuur en niet meer in zowel IBAN als BBAN-structuur.
 3. De BIC code staat vermeld in 11 posities. BELANGRIJK hier is dat de BIC-code van bpost bank maar uit 8 posities bestaat. Wanneer er u gevraagd wordt om uw BIC-code op te geven dient u de volgende code door te geven: BPOTBEB1. Zonder de toevoeging van de “XXX”
 4. De benaming ‘afschrift' is vervangen door ‘uittreksel'.
 5. De valutadatum staat vermeld naast de verrichtingsdatum onder de benaming ‘Beschikb.'.
 6. Er wordt geen datum vermeld bij ‘vorig saldo'. Indien het saldo negatief is wordt het voorafgegaan door een ‘-‘


De uitgaande overschrijving 

 1. De belangrijkste verandering ten opzichte van vroeger, is dat, ongeacht de overschrijving via PCbanking, PHONEbankingof via papier werd uitgevoerd, de weergave niet wijzigt.
 2. De informatie omtrent de uitgevoerde overschrijving is veel gedetailleerder.


Binnenkomende bedragen 

 1. Bij een binnenkomende overschrijving vindt u nu ‘overschrijving in uw voordeel' terug op uw uittreksel.
 2. Er is nu een duidelijke vermelding van ‘opdrachtgever' en ‘communicatie'.
 3. Indien de opdrachtgever een referentie heeft ingevoerd, vindt u deze nu ook terug.
 4. Alle gegevens staan vermeld op het uittreksel zelf. Er is geen bijlage meer.


Betalingen en geldafhalingen met uw PostomatPlus debetkaart 

 1. De belangrijkste aanpassing hier is dat het uur van de verrichting nu vermeld staat op het uittreksel.
 2. Bij betalingen aan een Bancontact terminal staat er nu ‘Bancontact' ipv ‘Banksys'