(U bent niet aangemeld)

Tarificatie voor het versturen van de rekeningafschriften

20/04/2012

De datum waarop de nieuwe tarificatie voor het versturen van de rekeningafschriften in voege treedt, is uitgesteld tot ten vroegste 1 mei. Zowel voor de zicht- als spaarrekeningen blijven de tarieven die geldig waren vóór 11 april van toepassing. De andere elementen van de nieuwe tarieven van bpost bank die in voege zijn getreden op 11 april blijven geldig.