(U bent niet aangemeld)

Post Optima BEST, een mooi rendement voor 2012
 

Investeren in Post Optima BEST biedt u een gewaarborgde rentevoet van 1,50% met een mogelijke jaarlijkse winstdeling.
Het globale bruto rendement van Post Optima BEST bedraagt 3,25%* voor de nettostortingen (na aftrek van taks en instapkosten) uitgevoerd in 2012 en 3,00%* op de reserve op 31/12/2011. Een mooi resultaat gezien het huidige economische situatie.

Post Optima BEST blijft met zijn mooie opbrengst een gevestigde waarde in het bpost bank gamma.

Ontdek alle voordelen van Post Optima BEST

 

Type investering: Tak 21. Individuele levensverzekering van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering voor de kenmerken en kosten van Post Optima Best gratis beschikbaar in de kantoren en op www.bpostbank.be.

*Deze rendementen worden meegedeeld onder voorbehoud van de goedkeuring van de winstdeling door de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders. Deze rendementen uit het verleden houden geen waarborg in, noch een beperking voor de toekomst.