(U bent niet aangemeld)

Compensatie voor de opgetreden informatica problemen

31/05/2012


bpost bank biedt alle betrokken klanten een compensatie aan voor de technische problemen bij de overschakeling naar haar nieuwe informaticaplatform.

Sinds 10 april 2012 werkt bpost bank met een nieuw informaticasysteem. Bij de opstart ervan hebben zich enkele technische problemen voorgedaan met de beschikbaarheid van de bankdiensten en de dienst PCbanking in het bijzonder.

Om zich te verontschuldigen voor de hinder die haar klanten misschien hebben ondervonden:

  • zal bpost bank eerstdaags een eenmalig bedrag van 6€ storten aan de houders van een op PCbanking-abonnement die technische problemen hebben ondervonden tussen 10 en 30 april 2012. Dit bedrag komt overeen met de tegenwaarde van een jaarlijkse bijdrage voor een PCbanking-abonnement.
  • zullen geen portkosten worden aangerekend voor de rekeningafschriften die tussen 10 en 30 april 2012 per post werden toegestuurd.
  • zullen aan de houders van een Postchequerekening met een PCbanking-abonnement of houders van een Rekening@bpostbank geen kosten worden aangerekend voor de papieren overschrijvingen die tussen 10 en 30 april 2012 werden uitgevoerd. Concreet zal 0,50€ op de rekening van de klant worden gestort voor elke papieren overschrijving die in die periode via de zichtrekening gebeurde.

Wij stellen alles in het werk om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen en danken onze klanten en partners voor hun begrip en vertrouwen.