(U bent niet aangemeld)

Waarom staat bpost bank op 1 voor uw spaargeld?

  Online Spaarrekening
 Online Spaarrekening
 Online Spaarrekening

  

* rentevoeten geldig op 06/05/2013. De basisrentevoet kan op elk moment veranderen, de getrouwheidspremie kan dat na een jaar. Alle rentevoetwijzigingen worden via de rekeningafschriften meegedeeld.
Geregelementeerde spaarrekening.
De jaarlijkse interesten van de spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.880€ (inkomstenjaar 2013)