(U bent niet aangemeld)

Rechtspersonen en andere juridische constructies: identificatie van de uiteindelijke begunstigden

 

24/10/2012

In het kader van het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Wet van 18 januari 2010) zijn alle banken verplicht om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten van het type rechtspersoon of andere juridische constructies, te identificeren en te controleren. Elke rechtspersoon/andere juridische constructie is dan ook wettelijk verplicht om bpost bank deze informatie te bezorgen.

Dit kan door zowel de voor- als achterzijde van de document (afgeleverd door bpost via email)  in te vullen en een kopie toe te voegen van het identiteitsdocument van elke uiteindelijke begunstigde, en al deze documenten terug te sturen naar:

bpost bank - AML
Anspachlaan 1/24
1000 Brussel

Indien de bank niet over de correcte en volledige gegevens beschikt vóór eind 2012, is ze wettelijk verplicht de relatie met de klant te verbreken.