(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd.

 

Wie verwittigen in geval van overlijden?

Het overlijden gebeurt thuis

Bij een overlijden moet eerst de dokter worden gebeld die het overlijden vaststelt en een overlijdensverklaring invult.

Vervolgens contacteren de nabestaanden de begrafenisonderneming van hun keuze die de organisatie van de uitvaart op zich neemt.

Het overlijden gebeurt niet thuis

Het overlijden wordt vastgesteld door de betrokken hulpdiensten. Als het om een verkeersongeval gaat, kunnen de politiediensten een begrafenisondernemer contacteren en staan zij in voor de kosten. Vervolgens kunt u een uitvaartonderneming naar keuze contacteren om de overledene naar de plaats van uw keuze te brengen.

U kiest zelf uw begrafenisonderneming, ongeacht of het overlijden thuis, in een home, in het ziekenhuis of elders plaatsvindt.

De begrafenisondernemer spreekt met de familie de datum voor de begrafenis af, het type van doodskist en de wijze van begrafenis (teraardebestelling of crematie) volgens de laatste wensen van de overledene. Hij organiseert de plechtigheid met de verschillende erediensten in België.

Als de overledene ervoor heeft gekozen zijn lichaam aan de wetenschap te schenken, dan moet het betrokken ziekenhuis zo snel mogelijk worden gecontacteerd (ten laatste 48 uur na het overlijden).

De begrafenisondernemer zorgt voor de overlijdensaangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij de hand hebt: identiteitskaart van de overledene, eventueel het trouwboekje, overlijdensverklaring van de geneesheer. Op basis van die aangifte stelt de gemeente een overlijdensakte op die u nodig hebt voor de notaris, de bank, de verzekeringsmaatschappij enz.

De begrafenisondernemer zorgt ook voor de rouwbrieven en de publicatie van het overlijdensbericht.

 

Aarzel niet om bij de begrafenisondernemer een officiële offerte te vragen. Zo vermijdt u onaangename verrassingen en geschillen. Net als voor andere ondernemingen is ook hier transparantie een vereiste. U hebt het recht om vragen te stellen over alle aspecten die u niet duidelijk lijken.

 

Afdrukken