(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd.

Uitvaartverzekering bpost bank: de voordelen op een rij

Met de Uitvaartverzekering bpost bank wordt het door de overledene verzekerde bedrag niet op een bankrekening gestort, maar worden de uitvaartkosten vergoed op voorlegging van de originele facturen. Het eventuele overschot wordt aan de wettelijke erfgenamen betaald.

Op het moment van overlijden, nemen de nabestaanden telefonisch contact op met de Uitvaartservice. Deze dienst ondersteunt hen en start de vergoedingsprocedure op.

Winstdeelname

Zodra uw verzekering een vol kalenderjaar loopt, heeft u misschien recht op een aandeel in de winst. Dit zal het bedrag vergroten dat gestort zal worden, dit om de stijging van de levenskost te compenseren. Deze winstdeling heeft geen invloed op de premie maar doet het uit te keren bedrag wel toenemen. Hebt u de laatste premie betaald? Ook in dat geval zal u nog een winstdeling ontvangen.

Uw uitvaart geregeld, zoals u ze in gedachten had

Op onze website, kunt u precies invullen hoe u uw uitvaart geregeld wilt zien. U hebt de vrije keuze van uitvaartondernemer, maar indien u dit zou wensen, kan de Dienst Uitvaart u of uw nabestaanden hierin ook bijstaan.

Uw kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis mee verzekerd

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd tot maximaal de laagst verzekerde dekking van de ouders.

Gezinsvrijstelling

De gezinsleden die zelf ook al over een Uitvaartverzekering bpost bank beschikken, hoeven geen premie meer te betalen zodra een ander lid van de familie dat ook verzekerd is, overlijdt. Hun verzekering loopt wel door en ze blijven in de winst delen. De gezinsvrijstelling geldt maximaal voor het bedrag waarvoor de overledene verzekerd was.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel dat u verzekerd bent voor een bedrag van 10.000€ en uw partner voor 6.000€. Indien uw partner overlijdt, hoeft u geen premie meer te betalen voor uw verzekering tot 6.000€. Voor de resterende 4.000€ betaalt u wel nog premie.

Geen medische attest vereist

Een verklaring dat u in goede gezondheid bent, volstaat. Mocht u aangeven dat dit niet het geval is, dan kunt u dit door middel van aanvullende vragen toelichten. Dit kan een premieverhoging tot gevolg hebben, maar de Uitvaartverzekering bpost bank biedt u in alle omstandigheden een oplossing op maat.

Emotionele nazorg voor kinderen

Voor kinderen is het overlijden van een dierbare een ingrijpende gebeurtenis. Als ouder of familielid weet u er niet altijd raad mee. Daarom voorziet de Uitvaartverzekering bpost bank in een bedrag van maximum 500€ per gezin voor het inwinnen van medische hulp.

Extra uitkering bij overlijden door ongeval

Bij overlijden vóór het 65e levensjaar als gevolg van een ongeval, wordt boven op het verzekerde bedrag 2.500€ extra uitgekeerd.

 

De verzekeraar kan jaarlijks een winstdeelname toe te kennen in functie van zijn resultaten en van de evolutie van de financiële markten. Een extraatje dus dat bovenop uw kapitaal kan komen!

  
Simulatie Aanvraag 

Afdrukken