(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd.

Successierechten

Die successierechten verschillen naargelang het gewest waar de overledene zijn woonplaats had of het gewest waar zijn patrimonium zich bevond.
Ze worden in schijven berekend op het deel van de nalatenschap van elke erfgenaam en variëren volgens de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam/legataris.

Vlaams Gewest: http://www.notaris.be/erven-schenken/successieplanning:-fiscaalvriendelijk/uw-gezinswoning-en-de-fiscus-in-vlaanderen

Brussels Gewest: http://www.notaris.be/erven-schenken/successieplanning:-fiscaalvriendelijk/uw-gezinswoning-en-de-fiscus-in-brussel

Waals Gewest: http://www.notaris.be/erven-schenken/successieplanning:-fiscaalvriendelijk/uw-gezinswoning-en-de-fiscus-in-wallonie

 
  

Afdrukken