(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd.

 

De meest dringende administratieve stappen regelen

Na een overlijden moeten er heel wat administratieve formaliteiten worden vervuld. Wij geven u graag in een volgend overzicht meer uitleg.

De banken

U moet alle banken waar de overledene tegoeden had, op de hoogte brengen: zichtrekeningen, spaarrekeningen, kluizen enz. Al die tegoeden worden geblokkeerd, dit om de belangen van de erfgenamen te beschermen. In die tijd kunnen ook de banken hun fiscale plichten vervullen. Daarom is het ook af te raden om uw testament en laatste wilsbeschikking in een bankkluis te bewaren.

De rekeningen worden gedeblokkeerd zodra de betrokken banken officieel zijn ingelicht over de identiteit van de erfgenamen.

De BVB, de Beroepsvereniging van Belgische banken, kan de erfgenamen op hun schriftelijk verzoek of dat van de notaris, helpen bij het zoeken van de banken waar de overledene tegoeden had. De BVB is aangesloten bij Febelfin, de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector.

De verzekeringsmaatschappijen

Elke maatschappij moet op de hoogte worden gebracht van het overlijden want sommige verzekeringspolissen lopen automatisch af met het overlijden van de verzekerde of moeten worden aangepast aan deze nieuwe situatie. Uw bank of uw verzekeringsmakelaar zal u hierover meer kunnen vertellen.

Het ziekenfonds

Bezorg het ziekenfonds een kopie van de overlijdensakte en de SIS-kaart van de overledene om het statuut van de naasten te laten wijzigen.

De werkgever

De werkgever van de overledene zal u een kopie van de overlijdensakte vragen. Zowel het nog verschuldigde loon als het vakantiegeld of andere premies worden vervolgens betaald.

De pensioendiensten

Het is als erfgenaam aangeraden om zelf een overlijdensakte op te sturen naar de pensioendiensten.

 

Sinds augustus 2009 is de wetgeving aangepast zodat de langstlevende echtgenoot toegang krijgt tot de helft 1 van de gemeenschappelijke tegoeden om het hoofd te kunnen bieden aan dringende uitgaven: de echtgenoot krijgt voortaan toegang tot 50% van het bedrag op de geblokkeerde rekeningen van de overledene waarvan hij medehouder is (zicht- en spaarrekeningen). Er kan wel niet meer dan 5.000€ worden afgehaald.

[1] Met een maximum van 5.000€.

 

Afdrukken