(U bent niet aangemeld)

Voor het inkomstenjaar 2015 ben je als natuurlijk persoon vrijgesteld van roerende voorheffing op je intresten tot 1.880 €. Boven dat bedrag houdt je bank 15% roerende voorheffing in. De vrijstelling geldt per jaar en per belastingplichtige.
Ben je gehuwd of woon je samen en staat je rekening op beide namen? Dan krijg je een dubbele vrijstelling tot 3.760 € op je gemeenschappelijke spaarrekening.
Opgelet, als je houder bent van meerdere gereglementeerde spaarrekeningen en als de som van de intresten hoger ligt dan het bedrag van de vrijgestelde schijf, dan moet je dat zelf aangeven op je belastingbrief.