(U bent niet aangemeld)

 Jij zet geld opzij, je bank beloont je daarvoor. Je ontvangt een vergoeding: de intresten. Er zijn twee soorten intresten: een basisrente en een getrouwheidspremie.

  • Wat is een basisrente?

Op elk bedrag, hoe klein ook, dat je op je spaarrekening zet, ontvang je een basisrente. Die wordt berekend per dag, over de hele periode dat je geld op je rekening staat – dus vanaf de dag na de storting tot de dag van de opname.  De basisrente wordt jaarlijks, meestal rond 1 januari, op je spaarrekening gestort.
Houd er rekening mee dat deze rentevoet niet gewaarborgd is. Dat wil zeggen dat je bank de rente op elk moment mag aanpassen, in functie van de marktomstandigheden. Maar ze moet je natuurlijk wel op de hoogte brengen van elke mogelijke aanpassing.
 

  • Wat is een getrouwheidspremie?

Bovenop de basisrente ontvang je een getrouwheidspremie. Die krijg je wel pas voor geld dat een jaar op je rekening staat. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt voor die 12 maanden vastgelegd op het moment van je storting. Met andere woorden, tijdens die periode mag je bank dat percentage niet veranderen voor het gestorte bedrag. De getrouwheidspremie verwerf je na 12 maanden, maar ze wordt driemaandelijks gestort.