(U bent niet aangemeld)

Wat gebeurt er met je geld als er iets gebeurt met je bank? Wanneer die failliet gaat bijvoorbeeld? Dan ben je gelukkig beschermd door de overheid.

  • Wat is een depositobescherming?

Het geld dat je spaart bij een Belgische Bank is beschermd door het Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten. De banken sluiten zich verplicht aan bij deze beschermingsregeling, zo ook bpost bank. Wat houdt dit in? In het geval van failliet, betaalt het Beschermingsfonds je spaargeld terug. Dit principe staat gekend als de depositobescherming. Kijk altijd goed na of je bank onder een garantieregeling valt.

  • Welke bedragen zijn gewaarborgd?

Je geld (op al je zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen) is gewaarborgd tot 100.000 € (per financiële instelling en per persoon) en dus beschermd door de overheid.