(U bent niet aangemeld)

Sparen in alle veiligheid

Hoe spaar je zo veilig en efficiënt mogelijk? We helpen je op weg en beantwoorden al je vragen over een spaarrekening.

Neen, aan je spaarrekening is geen looptijd verbonden. Eigenlijk gelden er relatief weinig verplichtingen of beperkingen voor het afhalen en overschrijven van geld. Zijn die er wel, dan worden ze vermeld in de informatiefiche, die je voor de opening van je spaarrekening ontvangt. Neem die fiche altijd aandachtig door. Er staat onder meer in aangegeven of er een minimumbedrag op je rekening moet staan, hoeveel je intrest bedraagt, of er kosten zijn…

TIP: Ook al kan je geld van je spaarrekening halen wanneer je maar wil, toch is het verstandiger om het een tijdje te laten staan. Zo verlies je je getrouwheidspremie niet (zie verder).
 

 

 Jij zet geld opzij, je bank beloont je daarvoor. Je ontvangt een vergoeding: de intresten. Er zijn twee soorten intresten: een basisrente en een getrouwheidspremie.

  • Wat is een basisrente?

Op elk bedrag, hoe klein ook, dat je op je spaarrekening zet, ontvang je een basisrente. Die wordt berekend per dag, over de hele periode dat je geld op je rekening staat – dus vanaf de dag na de storting tot de dag van de opname.  De basisrente wordt jaarlijks, meestal rond 1 januari, op je spaarrekening gestort.
Houd er rekening mee dat deze rentevoet niet gewaarborgd is. Dat wil zeggen dat je bank de rente op elk moment mag aanpassen, in functie van de marktomstandigheden. Maar ze moet je natuurlijk wel op de hoogte brengen van elke mogelijke aanpassing.
 

  • Wat is een getrouwheidspremie?

Bovenop de basisrente ontvang je een getrouwheidspremie. Die krijg je wel pas voor geld dat een jaar op je rekening staat. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt voor die 12 maanden vastgelegd op het moment van je storting. Met andere woorden, tijdens die periode mag je bank dat percentage niet veranderen voor het gestorte bedrag. De getrouwheidspremie verwerf je na 12 maanden, maar ze wordt driemaandelijks gestort.

 
 

 

 

 

Absoluut.

 Dankzij de Ritmo Spaarrekening spaar je niet alleen op je eigen tempo, je krijgt ook een basisrente van 0,20%en een getrouwheidspremie van 0,40%. Daarmee behoort je rendement tot de hoogste op de markt.
De basisrente wordt toegekend op alle bedragen die je stort op je spaarrekening. Ze wordt berekend vanaf de dag na de storting tot de dag van opname. De rentevoet is niet gewaarborgd, maar kan schommelen in functie van de marktomstandigheden.
De getrouwheidspremie ontvang je op alle stortingen die je doet en die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan. De rentevoet is gewaarborgd gedurende lopende getrouwheidsperiode.


De rente wordt op jaarbasis berekend. De verworven basisrente wordt op 01/01 gestort. De getrouwheidspremie wordt nog na 12 maanden verworven, maar de nieuwigheid is dat deze vanaf 01/10/2013 4 keer per jaar gestort zal worden. Namelijk op 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10.
Wanneer een van deze rentevoeten wijzigt, dan zal dit gecommuniceerd worden via een geïntegreerd bericht, op deze website en in het document met essentiële spaardersinformatie. Dit document is beschikbaar in het postkantoor en onderaan op onze website.

Andere voordelen van Ritmo Spaarrekening?

  • Er is geen minimumverplichting per maand (wel een maximum van 500 €).
  • Je bent niet verplicht om maandelijks een storting te doen.
  • De rekening is 100 % gratis.
     

Voor het inkomstenjaar 2015 ben je als natuurlijk persoon vrijgesteld van roerende voorheffing op je intresten tot 1.880 €. Boven dat bedrag houdt je bank 15% roerende voorheffing in. De vrijstelling geldt per jaar en per belastingplichtige.
Ben je gehuwd of woon je samen en staat je rekening op beide namen? Dan krijg je een dubbele vrijstelling tot 3.760 € op je gemeenschappelijke spaarrekening.
Opgelet, als je houder bent van meerdere gereglementeerde spaarrekeningen en als de som van de intresten hoger ligt dan het bedrag van de vrijgestelde schijf, dan moet je dat zelf aangeven op je belastingbrief.
 

 

Wat gebeurt er met je geld als er iets gebeurt met je bank? Wanneer die failliet gaat bijvoorbeeld? Dan ben je gelukkig beschermd door de overheid.

  • Wat is een depositobescherming?

Het geld dat je spaart bij een Belgische Bank is beschermd door het Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten. De banken sluiten zich verplicht aan bij deze beschermingsregeling, zo ook bpost bank. Wat houdt dit in? In het geval van failliet, betaalt het Beschermingsfonds je spaargeld terug. Dit principe staat gekend als de depositobescherming. Kijk altijd goed na of je bank onder een garantieregeling valt.

  • Welke bedragen zijn gewaarborgd?

Je geld (op al je zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen) is gewaarborgd tot 100.000 € (per financiële instelling en per persoon) en dus beschermd door de overheid.

 

Sparen, het is soms makkelijker gezegd dan… Een permanente opdracht installeren kan helpen om er beter in te slagen om geregeld centen opzij te zetten.
 Op een vast tijdstip wordt dan een bedrag overgeschreven naar je spaarrekening. Zo spaar je regelmatig, zonder dat je er aan hoeft te denken.
Weet dat automatisch sparen gratis is van een zichtrekening naar een spaarrekening, allebei bij bpost bank.
En nog een voordeel: je kiest zelf het bedrag en de regelmaat die je het best uitkomt. En je kan die telkens wanneer je wil aanpassen.
 

 

Een beetje geld opzij hebben geeft een prettig gevoel. Zo weet je dat je een soort noodkas hebt waarop je kunt terugvallen. Voor een veilige reserve (per huishouden) reken je best driemaal het maandelijkse netto-inkomen.
 Zo heb je voldoende marge om vaste kosten zoals de huur of aflossing van een lening te kunnen betalen op het moment dat het even wat minder gaat.

 

Met een Saldoverzekering bescherm je je rekeningen en de mensen die je dierbaar zijn. Mocht je overlijden als gevolg van een ongeval, dan ontvangt je gezin een vergoeding.
 Die wordt berekend in functie van het saldo dat op je verzekerde spaarrekening staat op de dag voor het ongeval. Het minimumbedrag is sinds 1 januari 2015 opgetrokken tot 1.250 €. De kostprijs? Slechts 3,5 € per jaar.