(U bent niet aangemeld)

Als je samenwoont met vrienden of met je vriendin, dan zijn er geen formaliteiten nodig. Deze vorm van samenwonen wordt feitelijk samenwonen genoemd. Een andere vorm van samenwonen is wettelijk samenwonen, waarbij je samen met je partner een document ondertekent op het gemeentehuis volgens het stelsel van scheiding van goederen. De persoon die het huurcontract tekent, is verantwoordelijk. De mensen die met hem samenwonen hebben geen wettelijke rechten of plichten.

Om onderlinge geldproblemen te vermijden, is het nuttig om een gemeenschappelijke rekening te openen. Zo kan iedereen er een bedrag op domiciliëren om de gemeenschappelijke kosten, de huur en dergelijke mee te betalen.

Tegenwoordig vind je heel wat websites met zoekertjes om samen te wonen in België.

Enkele voorbeelden die je kunnen helpen bij je zoektocht: