(U bent niet aangemeld)

Wat is een huurcontract?

Een huurcontract is een document dat in twee exemplaren ondertekend werd door de meerderjarige eigenaar en meerderjarige huurder. Vergeet niet om in het huurcontract de vaste kosten, lasten enz. te vermelden.

De duur van het huurcontract:

de meeste huurcontracten worden aangegaan voor drie jaar. Is de duur niet vermeld, dan geldt het contract voor negen jaar. Let ook op de opzeggingsmodaliteiten wanneer je een contract ondertekent.

Plaatsbeschrijving:

voor je in je nieuwe stek intrekt, moet er een plaatsbeschrijving opgesteld worden. Dat is een document waarin wordt beschreven in welke staat het appartement zich bevindt wanneer jij er intrekt. De eigenaar kan je dus niet laten betalen voor schade die veroorzaakt werd door de vorige huurders.

Een huurcontract opzeggen:

stuur minstens drie maanden voor het einde van het huurcontract een aangetekende brief (via de post) naar de eigenaar. De opzeggingstermijn begint de eerste dag van de volgende maand te lopen. Wil je je contract voor de einddatum opzeggen? Dan moet je enkele speciale regels volgen. Je zult ongetwijfeld een opzeggingsvergoeding moeten betalen die evenredig is met de duur van je contract. Vind je een huurder, dan kun je misschien een akkoord bereiken met de eigenaar zodat je die vergoeding niet of slechts gedeeltelijk moet betalen. Je huurcontract wordt automatisch verlengd als je het niet opzegt.