(U bent niet aangemeld)

Nu de beslissing genomen is om te verhuizen zit je waarschijnlijk met een heel aantal vragen. Wij proberen hieronder een antwoord te bieden op enkele van hen. Moest je na het lezen van onderstaande tips nog zitten met financiële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met een klantenadviseur in het postkantoor in jouw buurt.

Welke administratieve stappen moet ik ondernemen? Hoeveel kost een verhuizing?

We geven je enkele tips om zonder zorgen te verhuizen.

Wie moet weten dat je verhuist?

  • De gemeente om je adres te wijzigen. In sommige gemeentes kan dat online. Als dat niet kan, moet je naar het gemeentehuis van je nieuwe woonplaats.
  • De bank voor de huurwaarborg, om je postadres te wijzigen zodat je brieven van de bank op je nieuwe adres ontvangt, voor domiciliëring van je inkomsten, doorlopende opdrachten ...
  • De post. Je kunt namelijk vragen om je post automatisch te laten doorsturen naar je nieuwe adres zodat je de tijd hebt om iedereen je nieuwe adres te laten weten. Dit kan online via de website van do my move.
  • Gas-, water- en elektriciteitsleveranciers: wil je dezelfde leverancier als de vorige bewoner om bijkomende kosten te vermijden? Vul dan samen met hem het overdrachtsformulier in.
  • Internet- en telefoonprovider: verwittig deze providers goed op voorhand zodat je niet zonder telefoon of internet komt te zitten.
  • Ook je werkgever moet je nieuwe adres kennen zodat je je post blijft ontvangen en zodat hij je woon-werkvergoeding kan berekenen.

Deze lijst is uiteraard niet volledig: verwittig ook je ziekenfonds, de krant waarop je geabonneerd bent, je familie en vrienden ...

Hoeveel kost een verhuizing?

De kostprijs van een verhuizing hangt af van hoe je het aanpakt. De goedkoopste oplossing is nog altijd je vrienden en familie optrommelen om te komen helpen. Het enige wat je in huis moet halen zijn pizza's en drankjes om ze te bedanken!

Sommige eigenaars vragen om een verhuislift te gebruiken om de gemeenschappelijke delen van het gebouw niet te beschadigen. Als je een beroep wilt doen op een verhuisfirma, dan kost je verhuizing natuurlijk wel een pak meer. Vraag verschillende offertes om de prijzen te vergelijken. Tel daarbij ook nog de onrechtstreekse kosten van je verhuizing, zoals een opzeggingsvergoeding als je huurcontract nog niet afgelopen is, kosten om je post te laten doorsturen, meubilair, soms hogere verzekeringspremies ...

Verhuisdozen leeg? Dan kun je nu vooruit kijken. Volgende stap: de housewarming!

Als je samenwoont met vrienden of met je vriendin, dan zijn er geen formaliteiten nodig. Deze vorm van samenwonen wordt feitelijk samenwonen genoemd. Een andere vorm van samenwonen is wettelijk samenwonen, waarbij je samen met je partner een document ondertekent op het gemeentehuis volgens het stelsel van scheiding van goederen. De persoon die het huurcontract tekent, is verantwoordelijk. De mensen die met hem samenwonen hebben geen wettelijke rechten of plichten.

Om onderlinge geldproblemen te vermijden, is het nuttig om een gemeenschappelijke rekening te openen. Zo kan iedereen er een bedrag op domiciliëren om de gemeenschappelijke kosten, de huur en dergelijke mee te betalen.

Tegenwoordig vind je heel wat websites met zoekertjes om samen te wonen in België.

Enkele voorbeelden die je kunnen helpen bij je zoektocht:

Wat is een huurcontract?

Een huurcontract is een document dat in twee exemplaren ondertekend werd door de meerderjarige eigenaar en meerderjarige huurder. Vergeet niet om in het huurcontract de vaste kosten, lasten enz. te vermelden.

De duur van het huurcontract:

de meeste huurcontracten worden aangegaan voor drie jaar. Is de duur niet vermeld, dan geldt het contract voor negen jaar. Let ook op de opzeggingsmodaliteiten wanneer je een contract ondertekent.

Plaatsbeschrijving:

voor je in je nieuwe stek intrekt, moet er een plaatsbeschrijving opgesteld worden. Dat is een document waarin wordt beschreven in welke staat het appartement zich bevindt wanneer jij er intrekt. De eigenaar kan je dus niet laten betalen voor schade die veroorzaakt werd door de vorige huurders.

Een huurcontract opzeggen:

stuur minstens drie maanden voor het einde van het huurcontract een aangetekende brief (via de post) naar de eigenaar. De opzeggingstermijn begint de eerste dag van de volgende maand te lopen. Wil je je contract voor de einddatum opzeggen? Dan moet je enkele speciale regels volgen. Je zult ongetwijfeld een opzeggingsvergoeding moeten betalen die evenredig is met de duur van je contract. Vind je een huurder, dan kun je misschien een akkoord bereiken met de eigenaar zodat je die vergoeding niet of slechts gedeeltelijk moet betalen. Je huurcontract wordt automatisch verlengd als je het niet opzegt.

Terug