(U bent niet aangemeld)

Ik verhuis

Is de kogel door de kerk en verlaat je het ouderlijke nest? Ga je voor het eerst op kot, heb je net je eerste appartement gehuurd of heb je het huis van je dromen gekocht? Dan vind je hieronder enkele links waarop je alle informatie vindt die je nodig hebt. Al wat jij dan nog moet doen, is genieten van je nieuwe woonst!

100 % gratis jongerenrekening1

Een compleet pakket met een zichtrekening, een bankkaart (of twee bij een gezamenlijke rekening), alle mogelijke verrichtingen (geld afhalen, Betalingen met de kaart, dommiciliëring, permanente opdracht ...) én een abonnement op PCbanking en MOBILEbanking! Meer info

100 % gratis Ritmo spaarrekening2

Een steengoede spaarrekening om geld voor je toekomstige woonst (inrichting, renovatie, aankoop) aan de kant te zetten. Met de spaarrekening Ritmo, spaar je wanneer je wil met een basisrente van 0,20% en een getrouwheidspremie van 0,20%. Bovendien profiteert u zo van een rendement dat bij de hoogste van de markt hoort. Meer info

Huurwaarborg

de eigenaar heeft het recht om aan de huurder een huurwaarborg te vragen (max. twee maanden huur) om eventuele schade te dekken die de huurder heeft veroorzaakt. bpost bank biedt je een huurwaarborg in de vorm van een spaarrekening op jouw naam. Wanneer je je appartement opzegt, wordt het geld aan het einde van het huurcontract gedeblokkeerd na een akkoord met de eigenaar. Meer info

Krediet voor de renovatie of aankoop van je woning

Heb je een lening op afbetaling nodig om je appartement mee te renoveren of in te richten? Op zoek naar een woonkrediet om het appartement van je dromen te kopen? Wat je project ook is, wij helpen je het te financieren.

 

 

verhuizen


Let op, geld lenen kost ook geld.

1.Voor de producten en diensten inbegrepen in de basisformule (zie bijzondere voorwaarden van het betreffende product en de Tarievenlijst). Kosten voor telefoongesprekken en internetverbinding voor rekening van de klant.
2.Gereglementeerde spaarrekening. Raadpleeg het document met essentiële spaardersinformatie beschikbaar in de postkantoren en op de website.
Rekening uitsluitend voor natuurlijke personen. Maximuminlage 500 EUR/maand. Rentevoeten geldig op 05/05/2015. De basisrentevoet en de getrouwheidspremie kunnen op elk moment wijzigen. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. Alle rentevoetwijzigingen worden via de rekeningafschriften meegedeeld. De jaarlijkse interesten van de spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.880EUR (inkomstenjaar 2017). Boven dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% geheven. bpost bank nv naar Belgisch recht, Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, BIC BPOTBEB1, IBAN BE49 0000 0007 5071. bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), is agent in bank- enbeleggingsdiensten voor bpost bank nv.