(U bent niet aangemeld)

Jobstudent: profiteer van de beste voorwaarden!

  • Wanneer je boven een bepaald inkomen of aantal werkuren uitkomt, verlies je bepaalde voordelen voor jobstudenten. Houd daar dus rekening mee!
  • Werk je meer dan vijftig dagen per jaar? Dan krijg je geen voordelig tarief voor je sociale bijdragen meer.
  •  Ga je tijdens het schooljaar meer dan 240 uur per trimester aan de slag, dan verlies je je kinderbijslag voor dat trimester.Tijdens de zomervakantie mag je meer werken, behalve tijdens de laatste zomervakantie van je studie.
  • Ligt je inkomen boven € 9.458,96*? Dan moet je belastingen betalen.
  • Verdien je meer dan € 6.500** (of € 8.225***)? Dan moeten je ouders meer belastingen betalen, want vanaf dat moment ben je hen niet meer fiscaal ten laste.

* Brutobedrag na aftrek van de sociale bijdragen, geldig voor inkomstenjaar 2015.
** Als je ouders gezamenlijk belast worden.
*** Als je ouders apart belast worden.