(U bent niet aangemeld)

Bij je sollicitatiegesprek heeft je werkgever je een brutoloon voorgesteld. Jammer genoeg is dat niet het bedrag dat aan het einde van de maand op je rekening komt te staan. Van je brutoloon worden eerst nog socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (een maandelijkse inhouding van de belastingen die je naar schatting zult moeten betalen) afgetrokken. Zo krijg je dan je nettoloon, het loon dat op je rekening wordt gestort.