(U bent niet aangemeld)

Terug naar school met financiële opvoeding

Op dit ogenblik is er heel wat aan het veranderen bij de financiële opvoeding van kinderen. Terwijl ouders hét sleutelcontact blijven, zal het onderwerp vanaf september zijn entree maken in sommige secundaire scholen. Maar wat staat er nu eigenlijk te gebeuren?

Financiële opvoeding, een noodzaak

De Europese Commissie, de G20 en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO): alle grote wereldorganismen zijn het erover eens dat financiële opvoeding een uitgesproken plaats behoeft, in het bijzonder op school. De OESO gaat het zelfs op de agenda van het PISA-onderzoek zetten. Die bestuderen het kennisniveau van leerlingen uit elk land en elk vakgebied. We kunnen er niet omheen: de actuele context dwingt een betere financiële kennis af. Want we zijn onderworpen aan een sterke drang tot consumeren en we worden geconfronteerd met financiële producten die steeds complexer worden, maar steeds makkelijker verkrijgbaar zijn. En kinderen die van jongs af aan financiële kwesties aanleren, zijn beter gewapend in de toekomst.

Op het programma voor de terugkeer naar school?

Tot op heden zijn financiële opvoedingslessen niet verplicht. De minister van onderwijs pleit ervoor om ze in de bestaande lessen te integreren. Bijvoorbeeld: een waarschuwing over buitensporig consumentisme aan het begin van de fabel over de sprinkhaan en de mier, uitleg over rente bij wiskunde ... En om die integratie van financiële opvoeding op school te vergemakkelijken, voeren de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Koning Boudewijnstichting pedagogische hulpmiddelen in voor middelbare scholieren vanaf de volgende terugkeer naar school. Die zullen beschikbaar zijn op de website van Wikifin, het portaal van FSMA dat je helpt bij alle financiële beslissingen. Misschien maakt de school van je (klein)kind ook deel uit van de testscholen die meehelpen om die verschillende instrumenten vanaf september te ontwikkelen, te testen en te verbeteren? Het is nog maar het begin, maar stap voor stap bemachtigt financiële opleiding een plaats in de schoolbanken. En wie weet, misschien staat het vak binnenkort zelfs mee op het basisschoolprogramma naast wiskunde en Nederlands? Wij hopen in elk geval mee... hoewel de ouderlijke rol in dit gebied natuurlijk ook cruciaal blijft!