(U bent niet aangemeld)

Na de zesde staatshervorming zijn de gewesten hiervoor bevoegd. Zij bepalen voortaan de belastingvoordelen die hiervoor gelden. Voor er daarover een beslissing wordt genomen, blijft de huidige regelgeving van kracht. Kosten die je maakte om je woning tegen inbraak of brand te beveiligen, geven recht op een belastingaftrek van 30 %. De werken moeten betaald zijn in 2014. Bovendien moet de aannemer je er een attest voor hebben bezorgd. De totale korting bedraagt maximaal € 750 per woning, maar ze is te combineren met andere tegemoetkomingen.