(U bent niet aangemeld)

Je hebt recht op een belastingaftrek van 30 % van het bedrag dat je betaalt voor dienstencheques en PWA-cheques (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) die je in 2014 hebt gekocht. Dit bedrag is beperkt tot € 1.400. De instelling die de dienstencheques heeft uitgegeven, bezorgt je een attest met de bedragen die je mag aangeven. Het enige wat je moet doen, is het totaalbedrag overnemen (zonder rekening te houden met het plafond). De berekening gebeurt automatisch. Opgelet: na de zesde staatshervorming zijn het de gewesten die in de toekomst deze belastingvoordelen zullen bepalen. Dat kan dus een invloed hebben op de uitgaven die in deze rubriek vermeld zijn.