(U bent niet aangemeld)

Bedragen die je aan sociale of liefdadigheidswerken schenkt, geven recht op een belastingvermindering van 45%. De gestorte bedragen moeten minstens 40€ per gift bedragen en vergezeld zijn van een attest afgeleverd door de instelling die de gift heeft ontvangen.