(U bent niet aangemeld)

Bespaar op je belastingsbrief, vul de juiste vakjes in

Met deze vakjes haal je belastingaftrek binnen

De lente is in het land en dus is het ook weer tijd voor je belastingaangifte. Doe je je aangifte op papier of behoor je tot de 3 miljoen gebruikers van Tax-on-Web? Vergeet in elk geval niet de vakjes in te vullen die je recht geven op een belastingaftrek!

Voor 2014 bedraagt de maximaal toegelaten storting in het kader van pensioensparen 940€, waarvan je tot 30% of een maximum van 282€ kunt recupereren. Goed om te weten: gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen apart aanspraak maken op dit maximumbedrag, op voorwaarde dat ze elk een eigen spaarrekening of -verzekering hebben.

Langetermijnsparen levert eveneens een belastingvoordeel van 30% op. De maximaal toegelaten storting voor het jaar 2014 bedraagt 2.260€, wat resulteert in een voordeel van maximum 678€. Let op: het belastingvoordeel van langetermijnsparen kan niet worden gecombineerd met de intrestaftrek van je hypothecair krediet. Je kunt er dus enkel volledig aanspraak op maken als je hypotheek al volledig is afbetaald.

Crèche, kinderopvang, vakantiekampen ... Al deze kosten zijn volledig aftrekbaar op voorwaarde dat je kind jonger is dan twaalf jaar, dat de instelling die het kind opvangt je een attest bezorgt en dat je het kind fiscaal ten laste hebt. Voor 2014 kun je maximaal € 11,20 per dag opvang en per kind in je aangifte opnemen. De belastingaftrek bedraagt 45 % van deze uitgaven.

Je hebt recht op een belastingaftrek van 30 % van het bedrag dat je betaalt voor dienstencheques en PWA-cheques (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) die je in 2014 hebt gekocht. Dit bedrag is beperkt tot € 1.400. De instelling die de dienstencheques heeft uitgegeven, bezorgt je een attest met de bedragen die je mag aangeven. Het enige wat je moet doen, is het totaalbedrag overnemen (zonder rekening te houden met het plafond). De berekening gebeurt automatisch. Opgelet: na de zesde staatshervorming zijn het de gewesten die in de toekomst deze belastingvoordelen zullen bepalen. Dat kan dus een invloed hebben op de uitgaven die in deze rubriek vermeld zijn.

Bedragen die je aan sociale of liefdadigheidswerken schenkt, geven recht op een belastingvermindering van 45%. De gestorte bedragen moeten minstens 40€ per gift bedragen en vergezeld zijn van een attest afgeleverd door de instelling die de gift heeft ontvangen.

Na de zesde staatshervorming zijn de gewesten hiervoor bevoegd. Zij bepalen voortaan de belastingvoordelen die hiervoor gelden. Voor er daarover een beslissing wordt genomen, blijft de huidige regelgeving van kracht. Kosten die je maakte om je woning tegen inbraak of brand te beveiligen, geven recht op een belastingaftrek van 30 %. De werken moeten betaald zijn in 2014. Bovendien moet de aannemer je er een attest voor hebben bezorgd. De totale korting bedraagt maximaal € 750 per woning, maar ze is te combineren met andere tegemoetkomingen.