(U bent niet aangemeld)

Kaart verloren of gestolen

Gaat het om uw bankkaart?

 • Laat onmiddellijk uw kaart blokkeren door te bellen naar Cardstop op 070/344 344. Deze dienst is 24u/24 beschikbaar. 
 • Verwittig de lokale politiediensten binnen de 24 uur. Zij maken een proces-verbaal op, waarvan u een kopie moet krijgen.
 • Info die u dient door te geven wanneer u uw kaart wil blokkeren:
  - U bent klant van bpost bank
  - Het nummer van de zichtrekening waaraan de kaart verbonden is
  EN
  - Het volledige kaartnummer
  OF
  - Uw persoonlijke gegevens: naam - voornaam - geboortedatum - postcode
 • Raadpleeg de uitgebreide FAQ van Card Stop voor het blokkeren van uw debetkaart

Gaat het om uw bpost bank MasterCard?

 • Laat onmiddellijk uw kaart blokkeren door te bellen naar 02/209 81 00.
 • Verwittig de lokale politiediensten binnen de 24 uur. Zij maken een proces-verbaal op, waarvan u een kopie moet krijgen.
 
  

Afdrukken