(U bent niet aangemeld)

SEPA: Europese betalingsmiddelen

Wat is er veranderd?

Het uniformiseren van betalingen binnen Europa, heeft voor u impact op:

Overschrijving

De oudeoverschrijving is vervangen door de Europese overschrijving. Een overschrijving is dus hetzelfde voor een betaling in België als voor een betaling binnen de SEPA-zone.

Enkele voorbeelden waarin u dit overschrijvingsformulier hanteert:

 • betaling van uw energiefactuur;
 • huur appartement van uw dochter of zoon die op Erasmus is in Italië;
 • betaling belastingen.

De gegevens die noodzakelijk zijn voor het invullen van een nieuwe overschrijving:

 • het bedrag
 • het IBAN-rekeningnummer van de opdrachtgever
 • het IBAN-rekeningnummer en de naam van de begunstigde
 • uw handtekening
 • de BIC-code van de bank van de begunstigde, wanneer het IBAN-nummer van de begunstigde niet met “BE” begint

Indien gewenst, kan u de overschrijving op een specifieke datum laten uitvoeren. Dan dient u de gewenste datum op het document te vermelden op de daarvoor bestemde plaats (= de gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst).

Bekijk het overschrijvingsformulier.

U kan uw geld overschrijven via PCbanking, MOBILEbanking of SELFbanking, of in uw postkantoor

Betalingen die regelmatig terugkomen, betaalt u gemakkelijk en snel met een domiciliëring of een permanente opdracht.

Wat betekenen nu juist de begrippen 'IBAN' en 'BIC'?

IBAN

Omdat de nationale overschrijving nu een Europese overschrijving is geworden, is ook het internationaal rekeningnummer nodig om een overschrijving uit te voeren. Dit internationaal rekeningnummer wordt het 'IBAN-nummer' genoemd. Dit hebt u nodig om zowel een binnenlandse als Europese overschrijving uit te voeren. Dit 'IBAN-nummer' is gebaseerd op het nationaal rekeningnummer.

Een voorbeeld van een nationaal rekeningnummer:
000 3406419 71

Omgezet naar het Europese IBAN-rekeningnummer geeft dit:
BE57 0003 4064 1971

In het 2e, 3e en 4e gedeelte herkent u het nationaal rekeningnummer. In het 1e gedeelte staat de identificatie van het land en het controlegetal dat uit 2 cijfers bestaat. Een rekeningnummer in België wordt gekenmerkt door de letters BE vooraf aan het controlegetal.

Waar vindt u uw IBAN-nummer? Uw IBAN-rekeningnummer vindt u terug op de uittreksels rechts bovenaan, net onder uw naam. U kan uw IBAN-nummer eveneens hier berekenen of een ander IBAN-nummer hier controleren. Sinds september 2009 staat ook het IBAN-nummer op alle nieuwe bankkaarten gedrukt.

BIC

Op het Europese overschrijvingsformulier is met de invoering van SEPA ook de BIC-code (Bank Identifier Code) ingevoerd. Deze code is noodzakelijk om de bank van de begunstigde de identificeren. Bent u zelf de begunstigde, dient u de opdrachtgever de BIC-code van bpost bank mee te delen: BPOTBEB1. Wanneer u een overschrijving uitvoert naar een derde, dient u ook naar zijn BIC-code te vragen.

De domiciliëring

Met een domiciliëring geeft u een leverancier de toestemming om het bedrag dat u hem moet betalen rechtstreeks van uw rekening af te halen. Een domiciliëring is dus ideaal voor de bataling van variabele bedragen: facturen van water, elektriciteit, telefoon, ...

Deze Europese domiciliëring wordt, verschillend van de vroegere nationale domiciliëring, door de leverancier zelf direct aangemaakt, beheerd en gearchiveerd. Om een Europese domiciliëring aan te maken, te schrappen of te wijzigen, moet u zich richten tot uw schuldeiser. Wilt u bijvoorbeeld uw rekeningnummer wijzigen? Neem dan contact op met uw schuldeiser.

De grote nieuwigheid van deze Europese domiciliëring is dat u een veel betere bescherming geniet (vanaf begin volgend jaar geldt dit ook voor de nationale domiciliëring).

U kan een domiciliëring weigeren via PCbanking of in uw postkantoor:

 • voor de debitering, om de betaling niet uit te voeren;
 • binnen de acht weken na de debitering, om het bedrag terug te storten;
 • vanaf acht weken en tot dertien maanden na de debitering, om in geval van een ongeldige opdracht het bedrag terug te storten

U kan een domiciliëring blokkeren in uw postkantoor:

 • Op het niveau van de rekening;
 • Op het niveau van de schuldeiser;
 • Op het niveau van het mandaat.

Bankkaarten

Ook voor betaalkaarten zijn er op Europese niveau de nodige veranderingen geweest. Staat het Maestro-logo of het Bancontact/Mister Cash-logo op een geldautomaat, een betaalterminal of op de checkout van een web shop? Dan kunt u daar met uw bankkart geld opnemen of betalen, en dat in heel Europa.

Let wel, het gaat hier enkel om debetkaarten, niet om kredietkaarten. Met onze bankkaart kan u reeds met alle gemak betalingen uitvoeren en geld afhalen zowel in België als in Europa.

Andere betaalmiddelen

De cheques en wisselbrieven zullen op termijn verdwijnen.

 
  

Afdrukken