(U bent niet aangemeld)

SEPA - Wat u moet weten:

1. Overschrijvingen uitvoeren: vanaf 01-02-2014 enkel nog via de rode Europese formulieren
Wat is een Europese overschrijving?
Hoe herken ik een Europese overschrijving?
Voorbeeld

2. Overstappen van de Belgische naar de Europese domiciliëring, ten laatste op 01-02-2013
Overschakeling naar de Europese domiciliëring
Wat gebeurt er als mijn leverancier nog niet is omgeschakeld

3. Nieuw: stopzetten van een Europese Dommiciliëring
Wat verandert er voor mij?
Wat is er nog meer veranderd?


1.Overschrijvingen uitvoeren: vanaf 01/02/2014 enkel nog via de rode Europese formulieren.

Op 1 februari 2014 wordt de Belgische overschrijving definitief vervangen door de Europese (SEPA) overschrijving.

De Europese (SEPA) overschrijving is een betaalmiddel dat de Belgische overschrijving geleidelijk vervangt, en verplicht wordt vanaf 01/02/2014. De oude (oranje) Belgische overschrijvingsformulieren zullen vanaf dan door de banken niet meer aanvaard en verwerkt worden.

Wat is een Europese (SEPA) overschrijving?

 • dient voor betalingen in de hele SEPA-zone (overschrijvingen tussen 2 rekeningen in België inbegrepen)
 • heeft een uniforme rekeningstructuur: de rekeningen worden op een unieke manier geïdentificeerd door het IBAN-nummer (International Bank Account Number) en de BIC-code (Bank Identifier Code). Deze combinatie IBAN - BIC zal het Belgische rekeningnummer (met een 3-7-2-structuur) vervangen, ook voor overschrijvingen binnen België
 • het overgeschreven bedrag staat na maximaal drie (bank)werkdagen op de rekening van de begunstigde; voor overschrijvingen met begunstigde in België blijft dit 1 (bank)werkdag
 • het bedrag van de Europese overschrijving wordt volledig overgemaakt


Hoe herken ik een Europese overschrijving?
De Europese overschrijving voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • Het betreft: een overschrijving in euro
 • tussen twee rekeningen gedomicilieerd in landen van de SEPA-zone
 • met een rekeningnummer in IBAN-formaat
 • met vermelding van de BIC-code (Bank Identifier Code, ook Swift-adres genoemd) van de bank van de begunstigde
 • met de naam van de begunstigde
 • zonder bedraglimiet

De Belgische betalingssystemen behoren qua veiligheid en gebruiksgemak tot de absolute wereldtop. Daarom hebben de Belgische banken een aantal extra voorzieningen getroffen om die hoge kwaliteit te bewaren en de overstap naar SEPA te ondersteunen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • de maximum doorlooptijd van één bankwerkdag tussen debet en credit voor binnenlandse betalingen blijft behouden
 • de gestructureerde mededeling blijft behouden
 • tijdens een overgangsfase konden de Belgische overschrijvingsformulieren gebruikt worden naast de nieuwe Europese versie. De overgangsperiode is gestart in 2008 en loopt tot 1 februari 2014
 • er is op Belgisch niveau een nieuw papieren Europees overschrijvingsformulier ontwikkeld

Voorbeeld:
 SEPA-formulier

 

2.Overstappen van de Belgische naar de Europese domiciliëring, ten laatste op 01/02/2014

Overschakeling naar de Europese domiciliëring
Eind 2009 werd de Europese domiciliëring ingevoerd. Die zal op termijn alle Belgische domiciliëringen vervangen, ten laatste op 1 februari 2014. Alle leveranciers en schuldeisers die nog met Belgische domiciliëringen werken, zullen in de komende maanden de overstap maken. Sommige grote bedrijven, bijvoorbeeld Electrabel, hebben dat ondertussen al gedaan.

Wat gebeurt er als mijn leverancier nog niet is omgeschakeld?
Domiciliëringen die op 01/02/2014 nog niet door de schuldeiser zijn omgezet, worden niet langer uitgevoerd, waardoor de betaling niet meer automatisch kan gebeuren. Aarzel dus niet om uw schuldeiser hierover te contacteren.

3.Nieuw: stopzetten van een Europese domiciliëring

Wat verandert er voor mij?
Bent u niet meer tevreden over een product of leverancier en wilt u de bijbehorende domiciliëring stopzetten? Voortaan moet u niet meer bij uw bank zijn, maar bij de leverancier zelf. Wilt u een domiciliëring stopzetten? Dan is in principe een telefoontje naar de leverancier voldoende. Om problemen te vermijden bevestigt u de stopzetting echter best nog eens via een aangetekende brief. Uw leverancier mag een stopzetting op geen enkele grond weigeren.

Wat is er nog meer veranderd?
Sinds de start van de overgangsperiode zijn er daarnaast nog enkele bijkomende beschermingsmaatregelen van toepassing.

 • Als consument kunt u elke inning tot 8 weken na de betaling betwisten. De bank is tijdens die periode verplicht om het betwiste bedrag terug te storten, zelfs zonder dat u als consument moet kunnen bewijzen dat er een fout is gebeurd. Dat is een soort van ‘eerste hulp bij ongevallen'. Eerst geld terug, en daarna kunt u met de leverancier tot een akkoord komen over het bedrag dat echt verschuldigd is.
 • Tot 13 maanden na een storting hebt u als consument nog bijkomend het recht om de inning te betwisten. In die tweede periode betaalt de bank u niet automatisch terug, maar enkel als u kunt aantonen dat de betwisting terecht is. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een akkoord met de leverancier in kwestie of door een vonnis van de rechtbank.

Goed om te weten: vanaf 01/02/2014 kunt u ook - via uw postkantoor - bepaalde criteria instellen om uw domiciliëringen te blokkeren (bv. vanaf een bepaald maximumbedrag).