(U bent niet aangemeld)

SEPA: europese betalingsmiddelen

Met de invoering van SEPA wordt het Belgische betalingsverkeer omgezet naar het Europese. Zoals we reeds overschakelden van Belgische frank naar euro, wordt ook ons betalingssysteem geunifomiseerd en betaalt heel de bevolking in de SEPA-zone op dezelfde manier. Deze omschakeling brengt een aantal veranderingen met zich mee, die voor u invloed zullen hebben op de:

 
  

Afdrukken