(U bent niet aangemeld)

Algemeen:

 1. Welk soort toestel moet ik hebben om MOBILEbanking te gebruiken?
 2. Hoe abonneer ik mij op MOBILEbanking?
 3. Kan ik MOBILEbanking gebruiken als ik geen abonnement heb op PCbanking?
 4. Is MOBILEbanking gratis?
 5. Hoeveel personen kunnen gebruikmaken van MOBILEbanking op hetzelfde toestel?
 6. Hoeveel toestellen kunnen gekoppeld worden aan mijn abonnement MOBILEbanking?
 7. Kan ik een toestel verwijderen van mijn abonnement MOBILEbanking?
 8. Zijn er beperkingen?
 9. Wat moet ik doen om mijn MOBILEbanking te stoppen?


Activatie:

 1. Hoe kan ik de app downloaden?
 2. Hoe kan ik MOBILEbanking activeren?
 3. Waar vind ik mijn abonnementsnummer?
 4. Waarom werkt mijn eenmalig wachtwoord niet?
 5. Hoe kies ik mijn veiligheidscode?


Inloggen:

 1. Hoe kan ik inloggen?
 2. Ik ben mijn veiligheidscode vergeten. Wat moet ik doen?
 3. Ik heb 3 keer een verkeerde veiligheidscode ingevoerd en de toegang is nu geblokkeerd. Wat moet ik doen?
 4. Mijn profiel verschijnt niet meer op het beginscherm. Wat moet ik doen?
 5. De app is van mijn toestel verdwenen. Wat moet ik doen?
 6. Hoe kan ik mijn profielnaam en foto wijzigen, alsook de gebruikte taal?


Rekeningen:

 1. Waarmee komt het beschikbare saldo overeen?
 2. Waarom wordt/worden mijn rekening(en) niet weergegeven?
 3. Kan ik rekeningen verbergen?
 4. Kan ik de naam van de rekeningen veranderen?
 5. Kan ik rekeningen groeperen?
 6. Hoe ver kan ik teruggaan in mijn historiek?
 7. Kan ik mijn bankgegevens en bankverrichtingen exporteren?


Overschrijvingen:

 1. Welk type overschrijvingen kan ik uitvoeren?
 2. In welke gevallen moet ik overschrijvingen ondertekenen?
 3. Hoe onderteken ik een overschrijving?
 4. Wat zijn de limieten voor de overschrijvingen?
 5. Wanneer moet ik de BIC-code invullen?
 6. Kan ik overschrijvingen met een memodatum wijzigen of schrappen?


Begunstigden:

 1. Hoe kan ik een begunstigde creëren, wijzigen of schrappen?
 2. Moet ik wijzigingen aan mijn begunstigdenlijst ondertekenen?
 3. Geen enkele begunstigde die ik bewaard heb in mijn PCbanking, verschijnt bij het eerste gebruik. Waarom?
 4. Waarom verschijnen er in mijn PCbanking en mijn MOBILEbanking twee verschillende begunstigdenlijsten?


Veiligheid:

 1. Wat moet ik doen als ik mijn tablet of smartphone verlies?
 2. Wat moet ik doen als mijn toestel gestolen is?
 3. Wat moet ik doen als ik mijn toestel verkoop?
 4. Wat moet ik doen als ik een onrechtmatig gebruik van mijn MOBILEbanking vermoed, of een risico op onrechtmatig gebruik?

 

Algemeen

1. Welk soort toestel moet ik hebben om MOBILEbanking te gebruiken?

De app werkt: - op een tablet (iOS hoger of gelijk aan 5.0 of Android hoger of gelijk aan 4.0) - op smartphone (iOS hoger of gelijk aan 5.0 of Android hoger of gelijk aan 4.0) Uw toestel moet verbonden zijn met het internet.

2. Hoe abonneer ik mij op MOBILEbanking?

Indien u een abonnement PCbanking hebt: u kunt MOBILEbanking meteen activeren zonder in een postkantoor langs te gaan.
Indien u geen abonnement PCbanking hebt: u kunt MOBILEbanking meteen aanvragen in elk postkantoor. U ontvangt een abonnementsnummer en een eenmalig wachtwoord dat 24 uur geldig is.

3. Kan ik MOBILEbanking gebruiken als ik geen abonnement heb op PCbanking ?

Ja. PCbanking en MOBILEbanking werken volledig onafhankelijk van elkaar. In dit geval moet u langsgaan in het postkantoor van uw keuze om u te abonneren op MOBILEbanking.

4. Is MOBILEbanking gratis?

MOBILEbanking is gratis indien u beschikt over een Rekening bpost bank, een Rekening@bpostbank of een Jongerenrekening. Indien u een Postchequerekening en een abonnement PCbanking hebt, is MOBILEbanking eveneens gratis voor u. Indien u een Postchequerekening hebt, maar geen abonnement PCbanking, dan moet u even langsgaan in een postkantoor om u te abonneren op MOBILEbanking. Dit abonnement kost u slechts 7€/jaar. De kosten verbonden aan uw smartphone of tablet (aankoop, installatie en gebruik), alsook de internetverbinding en de communicatiekosten zijn voor uw rekening.

5. Hoeveel personen kunnen gebruikmaken van MOBILEbanking op hetzelfde toestel?

Op een tablet: de app laat toe om 6 verschillende profielen te aan te maken.
Op een smartphone: de app is beperkt tot één enkel profiel.

6. Hoeveel toestellen kunnen gekoppeld worden aan mijn abonnement MOBILEbanking ?

U kunt uw app MOBILEbanking - met hetzelfde abonnementsnummer - op maximum 8 toestellen gebruiken.

7. Kan ik een toestel verwijderen van mijn abonnement MOBILEbanking?

Ja, bijvoorbeeld als u uw toestel verkoopt. In dat geval verwijdert u definitief de koppeling tussen dit toestel en uw abonnement. Om deze wijziging door te voeren, moet u langsgaan in een postkantoor.

8. Zijn er beperkingen?

MOBILEbanking is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen met de nodige juridische capaciteit. Bedrijven hebben geen toegang. Minderjarigen kunnen in het postkantoor intekenen op een abonnement MOBILEbanking in het bijzijn van hun wettelijke vertegenwoordiger. Indien een rekening onderworpen is aan de restrictie van een handtekening, zal die rekening enkel toegankelijk zijn voor raadpleging. Om te genieten van een volledige toegang tot een rekening onderworpen aan dit type restrictie, contacteer de Klantendienst die zal nagaan of uw vraag gewettigd is – bel naar 022 012345 (ma-vr 8-19u, za 8u30-16u30).

9. Wat moet ik doen om mijn MOBILEbanking te stoppen?

U kunt op elk moment uw abonnement MOBILEbanking stopzetten. Daarvoor moet u als abonnementshouder persoonlijk naar het postkantoor van uw keuze gaan. Door het stoppen van het abonnement MOBILEbanking zet u uw abonnement PCbanking niet stop.

Activatie:

1. Hoe kan ik de app downloaden?

De app voor smartphones en tablets is gratis te downloaden: via Google Play Store (Android) via de App Store (iOS)

2. Hoe kan ik MOBILEbanking activeren?

De activatie is een eenmalige operatie. U hebt hiervoor uw abonnementsnummer nodig (het staat vermeld op het inschrijvingsdocument van uw MOBILEbanking, PCbanking of PC- & MOBILEbanking). U heeft twee manieren om MOBILEbanking te activeren: - Ofwel gebruikt u het eenmalig wachtwoord (24u geldig) dat u in een postkantoor naar keuze kan vragen - Ofwel gebruikt u uw kaart en kaartlezer Er zal u gevraagd worden om een persoonlijke veiligheidscode van 6 cijfers te kiezen. Vervolgens wordt uw profiel aangemaakt en op het toestel bewaard. Bij elke volgende login klikt u gewoon op uw profiel en voert u uw veiligheidscode in. De naam die u aan uw smartphone of tablet hebt gegeven (bijvoorbeeld "iPad familie Janssen") wordt geregistreerd tijdens de activatieprocedure van MOBILEbanking. Deze naam wordt later niet aangepast, zelfs al wijzigt u de naam van uw toestel in uw instellingen.

3. Waar vind ik mijn abonnementsnummer?

Dit nummer van 10 cijfers bevindt zich op het inschrijvingsdocument van uw MOBILEbanking, PCbanking of PC- & MOBILEbanking. Indien u beschikt over een abonnement PCbanking, is het abonnementsnummer hetzelfde voor MOBILEbanking. Bent u uw abonnementsnummer kwijt? Contacteer de Klantendienst op 022-012345 (ma-vr 8-19u, za 8u30-16u30).

4. Waarom werkt mijn eenmalig wachtwoord niet?

Er zijn twee mogelijke redenen: Ofwel is de geldigheidsduur – 24 uur - van uw paswoord verstreken, ofwel hebt u drie keer een fout wachtwoord ingevoerd. Er zijn twee oplossingen: U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen in om het even welk postkantoor, of u kunt ondertekenen met uw bankkaart en kaartlezer.

5. Hoe kies ik mijn veiligheidscode?

U moet een veiligheidscode kiezen die is samengesteld uit 6 numerieke tekens.
De volgende codes zijn niet toegestaan:

 • Herhalingen: U mag niet achtereenvolgens 6, 5 of 4 keer hetzelfde cijfer gebruiken. Twee identieke blokken van 3 cijfers of drie identieke blokken van 2 cijfers kunnen evenmin.
  • Bijvoorbeeld: 111111 / 111112 /111123 of 111222 of 112233
 • Reeksen: Reeksen van minstens 4 opeenvolgende afnemende of toenemende cijfers kunnen niet.
  • Bijvoorbeeld: 1234 / 4321
 • Data: Kunnen evenmin: Data met het formaat MMJJJJ of JJJJMM (M=maand, waarbij MM tussen 0 en 13 ligt, J=jaar, waarbij JJJJ tussen 1924 en 2025 ligt).
  • Bijvoorbeeld: 061986 of 198606
 • Data met het formaat DDMMJJ of JJMMDD (M=maand, waarbij MM tussen 00 en 13 ligt, J=jaar , D= dag waarbij DD tussen 00 en 32 ligt) kunnen.
  • Bijvoorbeeld: 020686 of 860602
 • Toetsenbord – puzzels: Een combinatie van twee rijen, twee kolommen of twee diagonalen van het toetsenbord kan niet.
  • Bijvoorbeeld: 123789 of 741963 of 753159
 • Speciale codes: Nummers met drie opeenvolgende nullen voldoen niet aan de veiligheidsvereisten.
  • Bijvoorbeeld: 000148
 • De cijfercombinaties 314159, 456838, 727793, 422569 mogen niet gebruikt worden. Omdat deze in computertaal verwijzen naar specifieke commando's en dus gemakkelijk te hacken zijn.
 • U wilt uw huidige veiligheidscode veranderen of je bent deze vergeten en wil een nieuwe kiezen? Weet dan dat je geen twee keer dezelfde code kan gebruiken. Alle code's die in het verleden al een keer gebruikt zijn kan je niet opnieuw gebruiken.

Inloggen:

1. Hoe kan ik inloggen?

Om in te loggen voert u de veiligheidscode in die u zelf hebt gekozen.

 2. Ik ben mijn veiligheidscode vergeten. Wat moet ik doen?

Selecteer de optie ‘Veiligheidscode – Vergeten/Wijzigen?' op het beginscherm en volg opnieuw de stappen van de activatieprocedure, met gebruik van uw bankkaart en kaartlezer of van een eenmalig wachtwoord dat u kunt aanvragen in het postkantoor van uw keuze.

3. Ik heb 3 keer een verkeerde veiligheidscode ingevoerd en de toegang is nu geblokkeerd. Wat moet ik doen?

MOBILEbanking is op dit toestel niet meer toegankelijk via uw profiel . De andere profielen hebben wel nog steeds toegang op dit toestel. Om het probleem op te lossen volstaat het om de activatieprocedure deels opnieuw te doen. Start door op het beginscherm te klikken op uw profiel. U hebt wel nog toegang tot MOBILEbanking via uw profiel vanop een ander toestel, op voorwaarde dat u de juiste veiligheidscode gebruikt.

4. Mijn profiel verschijnt niet meer op het beginscherm. Wat moet ik doen?

U moet de activatieprocedure herbeginnen.

5. De app is van mijn toestel verdwenen. Wat moet ik doen?

U moet de app opnieuw downloaden en de activatieprocedure herbeginnen.

6. Hoe kan ik mijn profielnaam en foto wijzigen, alsook de gebruikte taal?

Al die wijzigingen kunt u doorvoeren via de tab ‘Opties' in de app.

Rekeningen:

1. Waarmee komt het beschikbare saldo overeen?

Het beschikbare saldo betreft uitsluitend personen die onder nul kunnen gaan op hun rekening (de bank verleende hen een Kasfaciliteit). Het beschikbare saldo komt overeen met het reële saldo, waaraan het bedrag van de Kasfaciliteit wordt toegevoegd. Een voorbeeld: als de rekening positief is en 200 € bedraagt, en de Kasfaciliteit -500€ bedraagt, dan is het beschikbare saldo 700 €.

2. Waarom wordt/worden mijn rekening(en) niet weergegeven?

Bij de allereerste keer dat u inlogt, kan het tot 60 minuten duren vooraleer de rekeningen verschijnen. Het zijn de rekeningen waarvan u titularis of co-titularis of gevolmachtigde bent, die verschijnen. Effecten worden niet weergegeven. Het maximaal aantal weergegeven rekeningen is 150.

3. Kan ik rekeningen verbergen?

Sorry, die optie is niet beschikbaar.

4. Kan ik de naam van rekeningen veranderen?

Sorry, die optie is niet beschikbaar.

5. Kan ik rekeningen groeperen?

Sorry, die optie is niet beschikbaar.

6. Hoe ver kan ik teruggaan in mijn historiek?

U kunt uw historiek consulteren tot 15 maanden terug in de tijd, met een maximum van 100 transacties.

7. Kan ik mijn bankgegevens en bankverrichtingen exporteren?

Sorry, exporteren is niet voorzien als optie in de app MOBILEbanking.

Overschrijvingen

1. Welk type overschrijvingen kan ik uitvoeren?

U kunt alle types Europese overschrijvingen uitvoeren (in de SEPA-zone).

2. In welke gevallen moet ik overschrijvingen ondertekenen?

Voor uw overschrijvingen tussen eigen rekeningen moet u niet ondertekenen. Voor uw overschrijvingen naar opgeslagen begunstigden moet u ook niet ondertekenen. In alle andere gevallen moet u uw overschrijvingen ondertekenen met uw kaart en kaartlezer (bij een tablet) of met uw veiligheidscode (bij een smartphone).

3. Hoe onderteken ik een overschrijving?

Indien u een tablet hebt: u ondertekent door uw kaart en de functie M2 van uw kaartlezer te gebruiken. Als u een smartphone hebt: u ondertekent met uw veiligheidscode van 6 cijfers.

4. Wat zijn de limieten voor de overschrijvingen ?

De limieten zijn niet gelijk voor smartphones en tablets. De limieten zijn ook verschillend voor meerder- en minderjarigen. De limieten betreffen het plafondbedrag en de periode (per dag en per week) van de overschrijvingen. Wanneer u verschillende toestellen gebruikt, worden de bedragen en de periode samengevoegd om de limiet te bepalen.

U bent meerderjarig:

U gebruikt een smartphone:

 • tussen eigen rekeningen: beschikbaar saldo 
 • naar opgeslagen begunstigden: 250€ per transactie / 650€ per dag / 3500€ per week
 • naar nieuwe begunstigden: 250€ per transactie / 650€ per dag / 3500€ per week

U gebruikt een tablet: 

 • tussen eigen rekeningen: beschikbaar saldo
 • naar opgeslagen begunstigden: 25.000€ per transactie / 25.000€ per dag/ 50.000€ per week 
 • naar nieuwe begunstigden: 25.000€ per transactie / 25.000€ per dag/ 50.000€ per week

U bent minderjarig:

U gebruikt een smartphone:

 • tussen eigen rekeningen: enkel overschrijvingen van zichtrekening naar spaarrekening, en nooit omgekeerd: beschikbaar saldo 
 • naar opgeslagen begunstigden: 125€ per transactie / 125€ per dag/ 125€ per week 
 • naar nieuwe begunstigden: 125€ per transactie / 125€ per dag/ 125€ per week

U gebruikt een tablet:

 • tussen eigen rekeningen: enkel overschrijvingen van zichtrekening naar spaarrekening, en nooit omgekeerd.Beschikbaar saldo. 
 • naar opgeslagen begunstigden: 125€ per transactie / 125€ per dag/ 125€ per week 
 • naar nieuwe begunstigden: 125€ per transactie / 125€ per dag/ 125€ per week

5. Wanneer moet ik de BIC-code invullen?

De BIC (Bank Identification Code) code is de internationale code ter identificatie van de bank van de begunstigde. De BIC-code is niet vereist voor overschrijvingen naar rekeningen in België. Indien u een Europese overschrijving doet naar een rekening in een ander land (in de SEPA-zone), dan hebt u de BIC-code nodig. De BIC-code van bpost bank is BPOTBEB1. De BIC-codes van andere banken zijn beschikbaar op de website van Swift (http://www.swift.com/bsl/index.faces).

6. Kan ik overschrijvingen met een memodatum wijzigen of schrappen?

De overschrijvingen met een memodatum worden weergegeven in de kalender. U kunt ze schrappen, maar niet wijzigen.

Begunstigden

1. Hoe kan ik begunstigden creëren, wijzigen of schrappen?

Om een begunstigde te creëren en te bewaren: Twee manieren: ofwel bewaart u de begunstigde terwijl u de storting uitvoert, door het bijhorende vakje aan te vinken. ofwel gaat u naar de tab ‘Begunstigden' in het navigatiemenu links op uw scherm en u volgt de instructies. Het aantal begunstigden dat u kunt bewaren is onbeperkt. Als u MOBILEbanking gebruikt op tablet én smartphone, worden begunstigden die u toevoegt in uw smartphone pas drie dagen later zichtbaar in de begunstigdenlijst van uw tablet. Uiteraard zijn deze onmiddellijk en permanent beschikbaar in de begunstigdenlijst op uw smartphone. Begunstigden die u daarentegen toevoegt met uw tablet, zijn onmiddellijk zichtbaar in de begunstigdenlijsten van tablet én smartphone. Om een begunstigde te wijzigen of te schrappen: U gaat naar de tab ‘Begunstigden' in het navigatiemenu links op uw scherm en u volgt de instructies.

2. Moet ik wijzigingen aan mijn begunstigdenlijst ondertekenen?

U hoeft niet te ondertekenen wanneer u een begunstigde verwijdert. Daarentegen is voor elke toevoeging of elke wijziging van een begunstigde een handtekening vereist. Indien u een smartphone hebt, moet u ondertekenen met uw veiligheidscode. Indien u een tablet hebt, moet u ondertekenen met uw kaart en kaartlezer.

3. Geen enkele begunstigde die ik bewaard heb in mijn PCbanking, verschijnt bij het eerste gebruik. Waarom?

MOBILEbanking en PCbanking zijn twee systemen die onafhankelijk van elkaar werken.

4. Waarom verschijnen er in mijn PCbanking en mijn MOBILEbanking twee verschillende begunstigdenlijsten?

MOBILEbanking en PCbanking zijn twee systemen die onafhankelijk van elkaar werken. Daarom zijn ook hun begunstigdenlijsten verschillend. Een wijziging die u aanbrengt in MOBILEbanking, zal dus niet verschijnen in PCbanking. En omgekeerd.

Veiligheid

1. Wat moet ik doen als ik mijn tablet of smartphone verlies?

Er is geen reden tot paniek: om toegang te hebben tot uw MOBILEbanking is uw veiligheidscode nodig. Wij raden aan de Klantendienst te contacteren op 022/012345 om de toegang tot uw MOBILEbanking van op dat toestel te blokkeren. U kunt de Klantendienst later altijd terugbellen om de app te deblokkeren en opnieuw toegang te krijgen tot uw MOBILEbanking van op dat toestel.

2. Wat moet ik doen als mijn toestel is gestolen?

U moet langsgaan bij het postkantoor van uw keuze waar de toegang tot MOBILEbanking van op dat toestel zal verwijderd worden.

3. Wat moet ik doen als ik mijn toestel verkoop?

U moet langsgaan bij het postkantoor van uw keuze waar de toegang tot MOBILEbanking van op dat toestel zal verwijderd worden.

4. Wat moet ik doen als ik een onrechtmatig gebruik van mijn MOBILEbanking vermoed, of een risico op onrechtmatig gebruik?

Bij de minste twijfel wijzigt u meteen uw veiligheidscode