Je pensioen
Een prioriteit inzake beleggen

Het is leuk om een vast inkomen te hebben. Misschien heb je ook een bedrijfswagen of maaltijdcheques. Maar op een dag ga je op pensioen en vallen deze voordelen weg. Mogelijk zal je zelfs extra zorg- en gezondheidskosten hebben. Als je weet dat je wettelijk pensioen lager zal zijn dan je huidige inkomen, dan begrijp je ook dat het nooit te vroeg is om te beginnen met pensioensparen. Want het is vandaag dat je je pensioen van morgen moet voorbereiden. bpost bank bied je twee verschillende types producten naargelang het risico dat je bereid bent te nemen en het rendement dat je beoogt: pensioensparen via een levensverzekering of via een beleggingsfonds. Om je te helpen de verschillen tussen beide opties makkelijk te begrijpen, hebben we ze even voor jou naast elkaar gezet in onderstaande tabel.

​​​​​​​Pensioensparen is de eenvoudigste manier van beleggen. Je zet elke maand een bedrag opzij zodat je later dezelfde levensstandaard kan aanhouden als nu. Dit kan via een individuele levensverzekering Tak 21 of via een pensioenspaarfonds.

De pensioenspaarverzekering

Over het algemeen bereikt een pensioenverzekering de vervaldag op het ogenblik van je wettelijk pensioen of het kan dienen om je nabestaanden een kapitaal na te laten bij vroegtijdig overlijden. Een Tak 21 is een spaarproduct in de vorm van een levensverzekering, waarbij je zekerheid krijgt over je spaargeld en wat het kan opbrengen.

Kapitaalbescherming

Je kan op beide oren slapen, want op het einde van de overeenkomst heb je bij leven recht op 100% terugbetaling van je netto -kapitaal. Dit is de som van al je premies, zonder taksen en eventuele kosten.

Gewaarborgde rentevoet

De gewaarborgde rentevoet voor je premies is de rentevoet die geldig is op het ogenblik van de storting.

Winstdeelneming Naargelang de economische conjunctuur kan je jaarlijks een winstdeelneming worden toegekend.

Sparen op je ritme

Je kan al pensioensparen vanaf kleine bedragen gedurende een periode van minimaal 10 jaar.

Twee formules

Voor pensioensparen 2023 kunt u kiezen uit twee fiscale grenzen:
- 990 euro ( belastingvermindering van 30% op de gestorte premies)
- 1.270 euro (belastingvermindering van 25% op de gestorte premies).
 

Je kiest zelf de persoon die uw geld krijgt in het geval je zou overlijden voor het einde van de overeenkomst. Op het kapitaal bij overlijden kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Het pensioenspaarfonds

Naargelang jouw profiel, doelstellin ­ gen, kennis en ervaring kan ook het pensioenspaarfonds een manier zijn om je geld meer te laten opbrengen in voorbereiding van je pensioen.

Kapitaalbescherming

Anders dan bij de pensioenspaarverzekering, is het kapitaal niet gegarandeerd.

Potentieel rendement

Het doel van het pensioenspaarfonds is dan ook een zo hoog mogelijk rendement te bieden op lange termijn en de risico’s te beperken door een spreiding van de beleggingen in alle types van activaklassen (aandelen, obligaties, liquiditeiten …) en door een actief beheer. Het potentieel rendement ligt hoger dan bij een belegging in een verzekering. Om een hoger rendement te bekomen is het van belang om wat risico’s te nemen. Deze belegging is vooral interessant voor jonge beleggers.

Sparen op je ritme

Je kan al beginnen pensioensparen vanaf kleine bedragen.

Neem contact op met je financieel expert voor meer informatie over de formule die het beste bij je past.