Financiële educatie
De risico’s
Voorzien
Zich organiseren
Het financiële landschap
Onze financiële educatie 
Onze financiële educatie is niet gericht op het elimineren van alle financiële problemen die de individuele verantwoordelijkheid kunnen overstijgen, en ook niet op het beoordelen van de keuzes van de consument of op het opleggen van een passende en aanbevolen houding. Het gaat erom zoveel mogelijk sleutels aan te reiken om de samenleving te begrijpen en om op financieel vlak weloverwogen keuzes te kunnen maken tijdens de verschillende levensfases, bijvoorbeeld hoe uw begroting in evenwicht brengen, een huis kopen, sparen voor de opvoeding van de kinderen of uw pensioen voorbereiden.

De risico’s
Mensen moeten in staat zijn om de risico's van bepaalde gedragingen ten opzichte van geld (rekeningen betalen vooraleer de nieuwste iPad te kopen) in te schatten, een contract te lezen en te begrijpen dat persoonlijke financiële gegevens niet ongecontroleerd mogen worden meegedeeld.
Voorzien
De bedoeling van financiële educatie is het opstellen van goede praktijken voor het dagelijks beheer van de financiën door bepaalde aspecten zoals budgetbeheer, sparen, lenen en zich verzekeren aan te kaarten. Dat zijn de pijlers van de financiële educatie die onder meer tot doel hebben om met een gerust gevoel naar de toekomst te kunnen kijken.
Zich organiseren
Men leert om een duidelijke en georganiseerde visie te hebben op zijn persoonlijke financiën. In dit opzicht is men in staat om over te gaan tot administratieve procedures, om financiële transacties veilig uit te voeren en om te bepalen welke inkomsten en uitgaven men heeft om onder andere de toekomstige financiële behoeften te bepalen.
Het financiële landschap
Inzicht in de rol van de Belgische en Europese instellingen en de rechten en plichten van individuen t.o.v. deze instellingen is een abstracte en complexe materie. Nochtans maakt die integraal deel uit van de "kennis" waarover men moet beschikken om zijn persoonlijke financiën efficiënt te beheren en om te kunnen deelnemen aan democratische keuzes.


Ik was bang om te beleggen, maar mijn financieel expert heeft me alles duidelijk uitgelegd.
Nicolas, 35 jaar, getrouwd, vader van 2 kinderen
Artisanaal

Wat telt er mee bij de keuze van een bank voor uw hypothecaire lening?

bpost bank vertelt u waarop u moet letten bij de keuze van een bank wanneer u een hypothecaire lening zoekt, en dit aan de hand van… een goudvis in een bokaal.

Beleggen met of zonder kapitaalbescherming?

bpost bank legt u het verschil uit tussen beleggen met of zonder kapitaalbescherming, en dit aan de hand van... 2 torens.

Waarom beleggen?
bpost bank legt u het verschil uit tussen sparen en beleggen, en dit aan de hand van... popcorn.
Welke kosten zijn er verbonden aan de aankoop van een woning?
bpost bank somt de kosten op die verbonden zijn aan de aankoop van een woning, en dit aan de hand van… een gedekte tafel.

Uw pensioen, een prioriteit inzake beleggen

De spaarrekening blijft een verstandige oplossing om altijd geld beschikbaar te hebben, voor het geval dat… In het ideale scenario bedraagt die financiële reserve 3 tot 6 maandlonen. Maar zoals iedereen weet, is het rendement van een spaarrekening momenteel heel laag en niet genoeg om de inflatie te compenseren.

Moet ik echt al denken aan mijn pensioen?

Voor wie jong is, is het pensioen een ver-van-mijn-bedshow. Maar projecten hebt u een heel leven lang. Dus kan u maar beter zo vroeg mogelijk beginnen sparen in plaats van uit te stellen en op het moment zelf geen geld te hebben om ze uit te voeren.

Uw pensioen, een prioriteit inzake beleggen

Het is leuk om een vast inkomen te hebben. Misschien heeft u ook een bedrijfswagen of maaltijdcheques. Maar op een dag gaat u op pensioen en vallen deze voordelen weg. Mogelijk zal u zelfs extra zorg- en gezondheidskosten hebben.