Prefundis
Geniet zonder zorgen van het einde van de maand

Heb je een zichtrekening bij bpost bank? Krijg een duwtje in de rug met het Prefundis krediet* en geniet van een zorgeloos eind van de maand.

Haal zorgeloos het einde van de maand

Prefundis is een krediet, uniek in België, dat je tijdelijk financieel kan ondersteunen. Je krijgt onmiddellijk toegang tot het gevraagde saldo, zonder dat je moet wachten op het inkomen waarop je rekent. Je beslist wanneer je het krediet aanvraagt, in functie van jouw behoeften.
Een aanbod helemaal op jouw maat
Het Prefundis krediet is er voor klanten die hun inkomen op hun bpost zichtrekening domiciliëren, of er andere regelmatige inkomsten op ontvangen. Om een aanvraag te doen volstaat het om onze experten telefonisch te contacteren.

Een Prefundis krediet loopt van 200 tot 500 euro per maand. Ongeacht het gevraagde kredietbedrag, betaal je voor het krediet € 4,80 indien je titularis bent van een b.compact rekening of Postchequerekening en slechts € 2,40 indien je over een b.comfort of b.young rekening beschikt.

Er zijn geen bijkomende verplichtingen of extra interesten te betalen de daarop volgende maanden. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

Wanneer je Prefundis krediet is geaccepteerd, komt het gevraagde bedrag nog dezelfde dag op jouw rekening.

Geen verrassingen meer, Prefundis is een dienst zonder extra interesten, met een vast tarief.

Voel je vrij de dienst te gebruiken wanneer je hem nodig hebt, er zijn geen verplichtingen op lange termijn.

Welke stappen moet ik volgen?
1. Neem contact op met onze experten
Bel +3222012345 en overleg met onze experten om het krediet te bepalen dat best aangepast is aan je noden. Lees meer over onze zichtrekeningen.
2. Kies wat bij je past
Kies een bedrag tussen 200 en 500 euro, volgens jouw behoeften.
3. Ontvang je krediet
Wanneer je kredietaanvraag is goedgekeurd, wordt het gevraagde bedrag op je zichtrekening gestort zonder extra stappen.
4. Automatische terugbetaling
De 6e van de  maand volgend op je krediet of de eerstvolgende werkdag, wordt het bedrag van je krediet automatisch gedebiteerd.

* Het Prefundis krediet is geen consumentenkrediet, daarom is het niet onderworpen aan de voorwaarden beschreven in boek VII van de code van het economisch recht.

Uw persoonsgegevens zullen worden verzameld door bpost bank N.V. die tevens verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. De verwerkingsdoeleinden zijn het beheer van de kredietaanvraag, de uitvoering en de opvolging van het krediet zoals bepaald in de contractuele voorwaarden van dit krediet alsook de doeleinden door u reeds gekend. Gelieve te noteren dat de persoonsgegevens zullen verwerkt worden met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met uw solvabiliteit en uw terugbetalingscapaciteit. Indien u opmerkingen, vragen of klachten heeft over dit proces, kunt u zich steeds wenden tot de Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u geniet, vindt u terug in de privacyverklaring van bpost bank, die beschikbaar is in de kantoren van bpost of op www.bpostbank.be