Klachten
We trachten je steeds de beste dienstverlening te geven. Heb je toch een klacht over een product of dienst, dan kan je via verschillende kanalen contact met ons opnemen.

Hoe kan je een klacht indienen?
Bij bpost bank zetten we elke dag ons beste beentje voor om je de juiste producten en diensten aan te bieden.
Heb je toch een klacht? Laat het ons gerust weten. Zo help je ons om de kwaliteit van onze dienstverlening nog te verbeteren.

  • Via jouw postkantoor
  • Via de klantendienst
  • Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing?
  • Wanneer mag je van ons een antwoord verwachten?

In jouw postkantoor vind je altijd een medewerker die luistert en tijd voor je maakt.
De financieel expert van jouw postkantoor kent jou het best.

We raden je aan om eerst met hem of haar contact op te nemen. In de meeste gevallen kunnen problemen onmiddellijk ter plaatse worden opgelost.

Maak een afspraak in een kantoor naar keuze op het nummer 02 278 50 32.

Vind het dichtstbijzijnde postkantoor

Kan je niet naar een postkantoor gaan of contact opnemen met een financieel expert, dan kan je altijd nog onze Klantendienst contacteren. Zij zullen jouw vraag overmaken aan de bevoegde dienst, die ze zo snel mogelijk zal behandelen om je een oplossing voor te stellen.

  • Telefonisch
    Onze Klantendienst is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 278 50 32, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur, en op zaterdag van 9 tot 13 uur.
  • Online
    Je kan ons ook contacteren via ons contactformulier hieronder.

Heb je een antwoord gekregen van het postkantoor of de Klantendienst, maar voldoet de voorgestelde oplossing niet?

Mogelijkheid 1: de dienst Customer Services van bpost bank

Als je niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan je schriftelijk contact opnemen met de dienst Customer Services. Die zal jouw klacht zo snel mogelijk behandelen op basis van de beschrijving die je hebt bezorgd.

Je kan contact opnemen met Customer Services via het contactformulier hieronder of per post:
          bpost bank
          Customer Services
          Markiesstraat 1 bus 2
          1000 Brussel

Mogelijkheid 2: de ombudsdiensten voor de financiële - en verzekeringssector

Ben je niet tevreden met de oplossing die onze Customer Services je voorstelt? Dan kan je contact opnemen met de bemiddelingsdiensten van de financiële en verzekeringssector.
Opgelet, je kan daar pas terecht nadat je een antwoord hebt gekregen van Customer Services van bpost bank of als je al meer dan een maand op hun antwoord wacht.

Voor klachten over bankproducten kan je contact opnemen met de Ombudsdienst voor financiële diensten (Ombudsfin), op het volgende adres:

          North Gate II
          Koning Albert II-laan 8 bus 2
          1000 Brussel
          Tel.: 02 545 77 70
          e-mail: ombudsman@ombudsfin.be
          website: https://www.ombfin.be/

Voor klachten over verzekeringsproducten kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, op het volgende adres:

          Ombudsman van de Verzekeringen
          de Meeûssquare 35
          1000 Brussel
          Tel.: 02 547 58 71
          Fax: 02 547 59 75
          e-mail: info@ombudsman.as
          website: http://www.ombudsman.as/

Klachten over betalingsdiensten kunnen ook worden ingediend bij de FOD Economie, KMO, Algemene Directie Economische Inspectie, per brief naar North Gate II, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, telefonisch op het nummer 02 277 54 84 of per e-mail naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be of via het onlineformulier op hun website www.economie.fgov.be.

Betreft jouw klacht als consument een onlineverkoop of -dienst?
Je kan het formulier gebruiken dat beschikbaar is op de website van het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie.


Wij stellen alles in het werk om je zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen, binnen een termijn van maximaal één maand, voor de meest complexe klachten.

Wij sturen je een ontvangstbericht binnen de vijf werkdagen na ontvangst van jouw klacht.

Voor klachten in verband met betalingsdiensten moet je uiterlijk vijftien werkdagen na ontvangst van jouw klacht een antwoord ontvangen.
In uitzonderlijke situaties, als er binnen vijftien werkdagen geen antwoord kan worden gegeven, sturen wij je een tussentijdse brief met de redenen voor vertraging en met de uiterste datum waarop je een definitief antwoord zult ontvangen.